Sosiaalisten tilanteiden pelko eli sosiaalinen fobia kuuluu pelko-oireisiin ahdistuneisuushäiriöihin. Se on nimensä mukaisesti ylenmääräistä pelkoa sosiaalisia kanssakäymisiä kohtaan tilanteissa, joissa muiden suhtautuminen voi olla arvioivaa ja kriittistä.

Fobia voidaan määritellä tilaksi, jossa henkilö kokee järjenvastaista pelkoa tiettyä asiaa kohtaan ja alkaa täten tietoisesti välttää pelkoa aiheuttavia tilanteita. Pelon ydin on se, että henkilö joutuu nöyryytetyksi ja häpeälliseen tilanteeseen.

Sosiaalisesta fobiasta kärsivä voi kokea pelkoa muun muassa työssä ja vapaa-ajallaan ravintolassa tai kahvilassa asioidessaan (ns. ”kahvikuppineuroosi”), joutuessaan pitämään julkisen puheen tai esiintymään julkisesti, vieraita ihmisiä tavatessaan, joutuessaan työskentelemään toisten nähden, sekä erilaisissa ryhmätyötilanteissa.

Erotuksena sosiaalisesta fobiasta tunnetaan pelkästään julkisten paikkojen pelko, eli pelko joutua paikkaan tai tilanteeseen, josta poispääsy on hankalaa ja jolle on oma nimensä ”agorafobia”.

Lähteet:

Isometsä E. Sosiaalisten tilanteiden pelko, Psykiatria, Duodecim Kustannus Oy 2017.

Koponen H. ym. Ahdistuneisuushäiriö, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.