Terve.fi

D-sykloseriini lisää altistushoidon tehoaa sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa

D-sykloseriini lisää altistushoidon tehoaa sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa
Sosiaalisten tilanteiden pelko on yleinen, pahimmillaan vaikeasti invalidisoiva sairaus. Altistushoito, jossa pelkoa aiheuttavia asioita kohdataan vähitellen turvallisissa tilanteissa, vähentää monessa tapauksessa erilaisia pelkoja, mutta monet potilaat kärsivät hoidosta huolimatta oireista. D-sykloseriini on NMDA-reseptorin osittainen agonisti (N-metyyli-D-aspartaatti).
Julkaistu: 28.6.2006

Se on tuberkuloosin hoidossa käytetty antibiootti, joka estää bakteerien soluseinän synteesiä. NMDA-reseptoreilla on puolestaan keskeinen rooli oppimisessa ja muistin toiminnassa. Yhdysvaltalaistutkimuksessa on selvitetty, miten D-sykloseriini vaikuttaa altistushoidon tehoon sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivillä potilailla. Satunnaistettuun, kaksoissokkoutettuun kokeeseen osallistui 27 potilasta, jotka täyttivät DSM-IV-luokituksen kriteerit. Potilaat pelkäsivät julkista esiintymistä. Heidät arvottiin saamaan viiden hoitokerran verran altistushoitoa joko yksin tai ryhmässä. Altistustilanteet videoitiin. Potilaat saivat tuntia ennen kutakin hoitokertaa 50 milligrammaa D-sykloseriiniä tai lumevalmistetta. Oireet arvioitiin sokkoutetusti tutkimuksen alkaessa, jokaisen hoitokerran jälkeen ja kuukausi viimeisen hoitokerran jälkeen. Sykloseriiniä altistushoidon lisäksi saaneet raportoivat esiintymisen pelkonsa vähentyneen merkittävästi verrattuna plaseboa saaneisiin. Hoidon teho vaihteli suuresti. Esitutkimus tukee kuitenkin alustavasti D-sykloseriinin käyttöä altistushoidon tukena sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa. Tulokset tulee kuitenkin vahvistaa isommassa satunnaistetussa kokeessa. On mahdollista, että D-sykloseriinin avulla altistushoitoa voidaan lyhentää. Lähde: Archives of General Psychiatry 2006;63:298-304.

Tällä palstalla julkaistaan terveydenhuollon ammattilaisille referaatteja aihepiiriä käsittelevistä tutkimuksista.

Kommentoi »