Terve.fi

Sosiaalisten tilanteiden pelon oireet

Sosiaalisten tilanteiden pelon oireet
Sosiaalisten tilanteiden pelon oireilee mm. ahdistuksen, paniikin ja pelon tunteina. Mitä ovat muut sosiaalisten tilanteiden pelon oireet?
Julkaistu: 15.4.2018
Sosiaaliset kohtaamiset aiheuttavat henkilössä vaikeaa ahdistusta ja joskus paniikinomaisia kohtauksia. Tyypillistä on, että oireita ei esiinny läheisten tai ystävien seurassa.

Sosiaalisen fobian aikana oireita ovat:

 • paniikin tunne, ahdistus, pelko
 • kohonnut sydämen syke
 • kohonnut verenpaine
 • vapina
 • sydämen tykyttely
 • hikoilu
 • puheen takeltelu
 • hengenahdistus
 • tikkuilut ja tunnottomuuden tunteet keholla
 • huimaus
 • vatsaoireet (esim. perhosia vatsassa)
 • punastuminen
Varsinainen paniikkihäiriö eroaa sosiaalisesta fobiasta siten, että paniikkikohtauksen laukaisijana ei ole tietynlaista spesifiä ympäristöä, kuten sosiaalisessa fobiassa.
Julkisten paikkojen pelosta sosiaalinen fobia eroaa myös siten, että pelko kohdistuu kanssakäymisiin muiden ihmisten kanssa toisin kuin julkisten paikkojen pelossa pelko juontaa juurensa ihmispaljoudesta.
Tyypillisesti sosiaalisesta fobiasta kärsivien oireet ovat paniikkihäiriöstä kärsiviä lievempiä. Oireilu johtaa kuitenkin lievemmilläänkin välttämiskäyttäytymiseen, jolloin sosiaalisiin tilanteisiin lakataan hakeutumasta.
Oireet voivat aiheuttaa myös niin sanottua turvakäyttäytymistä, jossa henkilö vahvasti kontrolloi omaa käytöstään pelkoa aiheuttavissa tilanteissa, esimerkiksi olemalla vaiti tai puhumalla hiljaa, tai istumalla aivan liikkumatta, jottei kiinnittäisi huomiota tai paljastaisi ahdistuneisuuttaan.
Sosiaalisten tilanteiden pelko voidaan diagnosoida tyypillisen oirekuvan ja kohtausten tilannesidonnaisuuden perusteella. Diagnostiikassa voidaan käyttää apuna mm. ahdistuneisuuden astetta mittaavia kyselylomakkeita. Sosiaalista fobiaa diagnosoitaessa tulee ottaa huomioon myös mahdollisia erotusdiagnostisia vaihtoehtoja, joita ovat paniikkihäiriö ja estynyt persoonallisuus.
Lähteet:
Isometsä E. Sosiaalisten tilanteiden pelko, Psykiatria, Duodecim Kustannus Oy 2017.
Koponen H ym. Ahdistuneisuushäiriö, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.
Kommentoi »