Terve.fi

Estyneet ja pelokkaat nuoret masennuksen vaarassa


Nuoruudessa sosiaalista ahdistushäiriötä potevat sairastuvat aikuisena muita useammin

Nuoruudessa sosiaalista ahdistushäiriötä potevat sairastuvat aikuisena muita useammin masennukseen. Masennukseen sairastuminen on tällaisille nuorille erityisen vaarallista, sillä heidän masennuksensa on usein syvä ja he ovat tavallista alttiimpia itsemurhalle. Saksalaistutkimuksessa sosiaalinen ahdistushäiriö liittyi 1,5-kertaiseen masennusriskiin verrattuna nuoriin, joiden sosiaalinen toimintakyky oli normaali. Erityisesti estyneisyys ja taipumus paniikkiin ennustivat tulevaa masennusta.

Tutkimukseen osallistui 3 000 saksalaista, jotka olivat 14-24-vuotiaita tutkimuksen alkaessa ja 21-34-vuotiaita seurannan päättyessä. Sosiaalinen ahdistushäiriö todettiin 11 prosentilla ja masennus 27 prosentilla. Yleisintä sosiaalinen ahdistuneisuus oli 10-19-vuotiailla.

Sosiaalinen ahdistushäiriö on varhaisvuosina alkava häiriö, jota poteva pelkää uusia ja outoja tilanteita ja pyrkii välttämään niitä. Häiriötä sairastavat ovat myös poikkeuksellisen arkoja ja varovaisia kohdatessaan vieraita aikuisia ja lapsia.

Lähde: Archives of General Psychiatry 2007

Julkaistu: 20.8.2007