Masennus
Masennus eli depressio - mikä saa mielen alavireeseen? Asiantuntijamme kokosivat tietopaketin masennuksesta.

Masennus eli depressio on erittäin yleinen vaiva, keskeinen kansanterveysongelma, josta kärsii nykyään 5 % suomalaisista. Masennuksen oireet ovat moninaiset ja yksilölliset. Kaikilla on mielialan vaihteluita ja se on sinällään luonnollista. Esimerkiksi lähiomaisen kuolemaan tai muuhun menetykseen liittyvä surureaktio on normaali ilmiö, jossa ei ole kyse hoitoa vaativasta depressiosta. Pitkäaikainen alavireisyys voi kuitenkin olla haitallista ja vaarallista ja masennusoireiden jatkuminen voimakkaana yli 2 kuukauden ajan ei enää liity normaaliin surureaktioon. Masennuksessa on tärkeintä oireiden tunnistaminen ja avun hakeminen.

Masennus tulee erottaa sairaudeksi, joka voidaan hoitaa. Hoitamattomana oireilu ja sairastaminen voivat pitkittyä ja pahentua.

Lue masennuksen oireista ja masennuksen hoidosta.

Masennus voi olla yksittäinen episodi, uusiutuva tai toistuva. Vakavan masennuksen jälkeen useilla ihmisillä masennus myöhemmin uusiutuu. Masennus ei katso ikää ja voi tulla ilman erityistä syytä. Masennuksen takana voivat olla erilaiset elämäntilanteet, elimellinen tai muu psyykkinen sairaus, päihdehäiriö tai joku muu ulkoinen syy, mitkä osaltaan myötävaikuttavat masennuksen ilmenemiseen. Myös perinnöllinen alttius ja tietyt altistavat persoonallisuuden piirteet ovat yhteydessä masennukseen.

Masennuksen oireet voivat vaihdella erittäin paljon. Monet oireet (esimerkiksi kipu) voivat johdattaa diagnoosin väärille urille. Potilaan ja lääkärin voi olla vaikea myöntää tai löytää oireiden takaa todellista syytä eli masennusta. Masennuksen oireilu näkyy ajatuksissa, tunteissa, kehossa ja käyttäytymisessä, minkä seurauksena perhe-elämä, harrasteet, sosiaaliset suhteet ja työsuoritteet voivat kärsiä.

Lisätietoa masennuksesta.

Lähteet:

Depressio. Käypä hoito – suositus, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 26.2.2018). www.käypähoito.fi

Isometsä E, Depressio, lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

Isometsä E, Depression tunnistaminen ja diagnostiikka, lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

Isometsä E, Depressiiviset häiriöt, Psykiatria, Duodecim Kustannus Oy 2017.

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi