Terve.fi

Masennuksen oireet

Masennuksen oireet
Masennus on monimuotoinen sairaus, joka voi oirehtia hyvin monella tavalla. Lue masennuksen oireista.
Julkaistu: 5.4.2018

Masennuksen diagnoosi perustuu ensisijaisesti keskusteluun, potilaan yleisilmeeseen ja aiempaan sairaushistoriaan. Lääkärin apuvälineiksi on lisäksi kehitetty useita käyttökelpoisia depression tunnistamiseen tarkoitettuja seulontamenetelmiä, esimerkiksi DEPS-depressioseula ja Beckin depressioasteikko sekä GHQ-12.

Lue lisäksi masennuksen hoidosta.

ICD-10 mukaiset masennusoireet:

Pääoireet:

  1. Masentunut mieliala.
  2. Kiinnostuksen tai mielihyvän menettäminen sellaisia asioita kohtaan, jotka ovat ennen kiinnostaneet tai tuottaneet mielihyvää.
  3. Vähentyneet voimavarat tai poikkeuksellinen väsymys.

Sivuoireet

  1. Itseluottamuksen tai omanarvontunnon väheneminen.
  2. Perusteettomat tai kohtuuttomat itsesyytökset.
  3. Toistuvat itsetuhoiset tai itsemurhaan liittyvät ajatukset tai itsetuhoinen käyttäytyminen.
  4. Subjektiivinen tai havainnoitu keskittymisvaikeus, joka voi ilmetä päättämättömyytenä tai asioiden jahkailuna.
  5. Psykomotorinen muutos (hidastunut tai kiihtynyt), subjektiivinen tai havainnoitu.
  6. Unihäiriöt.
  7. Ruokahalun lisääntyminen tai vähentyminen.

Lieväksi masennukseksi luokitellaan, kun potilaalla on 2 pääoiretta ja 4-5 sivuoiretta, keskivaikeaksi kun 2 pääoiretta ja 6-7 sivuoiretta ja vaikeaksi kun 3 pääoiretta ja 7 sivuoiretta. Oireita tulee olla kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa. Psykoottisessa masennuksessa potilaan todellisuudentaju häiriintyy ja hänellä esiintyy myös harhaluuloja tai aistiharhoja. Masennustilat tulee erottaa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä (maanis-depressiivisyys eli bipolaarisuus), jossa potilaalla on aiemmin esiintynyt hypomaanisia tai maanisia sairausjaksoja. Apuna voi käyttää MDQ-kaavaketta.

Lähteet:

Depressio. Käypä hoito – suositus, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 26.2.2018). www.käypähoito.fi

Isometsä E, Depressio, lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

Isometsä E, Depression tunnistaminen ja diagnostiikka, lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

Isometsä E, Depressiiviset häiriöt, Psykiatria, Duodecim Kustannus Oy 2017.

Kommentoi »