Kihdissä elimistöön kertyy virtsahappoa puriiniaineiden aineenvaihdunnan häiriön seurauksena. Tällöin virtsahappoa saadaan liikaa ravinnosta, sen muodostuminen elimistössä kiihtyy tai erittyminen virtsan mukana elimistöstä vähentyy.

Virtsahappo kertyy kidemäisenä niveliin aiheuttaen kivun, punoituksen, kuumotuksen ja turvotuksen nivelessä.

Kihdin aiheutuminen on yleensä liitettävissä elämäntapoihin, mutta myös perinnöllisiä vaikuttajia tunnetaan. Lisäksi esimerkiksi nesteenpoistolääkkeet voivat altistaa kihdille.

Lähteet:

Julkunen H & Konttinen YT. Kihdin muuttuva kuva. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 126(12):1477-85. Kustannus Oy Duodecim 2010.

Julkunen H. Kihti ja valekihti. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2017.

Kihti – pikatietoa. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 128(18):1895. Kustannus Oy Duodecim 2012.

Mustajoki P. Tietoa potilaalle: Kihti, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Ruskoaho H ym. (toim.). Farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.