Nivelreuma

Nivelreuma eli nivelten jäykkyyteen, turvotukseen ja kipuun johtava tulehduksellinen nivelsairaus voi aiheuttaa toimintakyvyn alenemista.

Nivelreuma on tulehduksellinen autoimmuuni nivelsairaus, joka aiheuttaa nivelten inflammaatiota. Inflammaatio puolestaan johtaa nivelten turvotukseen, kipuun ja jäykkyyteen.

Pitkälle edetessään reuma voi aiheuttaa nivelten vaurioitumista, joka voi johtaa huomattavaan toimintakyvyn alenemiseen.

Selvää yksiselitteistä taudin aiheuttajaa ei tunneta. Nykykäsityksen mukaan sekä perinnöllisten että ympäristötekijöiden summa aiheuttaa nivelreuman puhkeamisen. Kumpikaan erillisenä ei tiettävästi kykene sairautta aiheuttamaan. Ympäristötekijöistä tupakointi lisää sairastumista.

Lue lisäksi nivelreuman hoidosta.

Kun nivelreuma aktivoituu, se johtaa elimistön omien puolustusmekanismien kääntymiseen elimistöä vastaan. Tulehdussolut vahingoittavat nivelkalvoa eli synoviaa, mikä johtaa sen krooniseen tulehtumiseen ja oireiden alkamiseen. Perinnöllisiä tekijöitä käydään läpi tässä artikkelissa.

Lähteet:

Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2015.

Hedman K. ym. (toim.). Immunologia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2011.

Honkanen P. Reumakirurgia. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2016.

Mustajoki P. Tietoa potilaalle: Nivelreuma. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Nivelreuma: Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2015.

Puolakka K. Nivelreuma. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Ruskoaho H. ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.

Tilvis R. ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.