Terve.fi

Jokaisen olisi saatava pakkaukset auki

Jokaisen olisi saatava pakkaukset auki
Suomen Reumaliiton pakkaushanke on käynnistetty vaikuttamaan päivittäistavarakaupan ja lääkepakkausten suunnitteluun. Jotta myös iäkkäiden ja käsistään heikkovoimaisten tasa-arvo voisi toteutua, tarvitaan nykyistä helpommin avattavia ja käytettäviä pakkauksia. Hankeyhteistyössä on mukana laaja asiantuntijaverkosto.

Pakkaushanketta edelsi reumajärjestöjen yhteispohjoismainen vaikuttamistyö, johon Pohjoismainen ministerineuvosto myönsi rahoitusta vuosiksi 2005–2006.

Suomen Reumaliitto käynnisti Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella oman kansallisen hankkeensa vuosi sitten. Terveyspäällikkö Tita Ström Reumaliitosta kertoo, että hankkeen tavoitteena on vahvistaa osaamista pakkauskehittelyssä ja tarjota työn avuksi käyttäjänäkökulmaa.

Reumaliitto solmii aktiivisesti yhteistyöverkostoja sekä yrityksiin että oppilaitoksiin. Useat pakkaussuunnittelua opettavat korkeakoulut osallistuvat yhteistyöhön järjestämällä mm. työpajoja. Yritysyhteistyö on käynnistynyt mm. M-realin, Gustav Pauligin ja Valion kanssa. Hanke tarjoaa yrityksille muun muassa mahdollisuutta syventää pakkaussuunnittelijoiden osaamista ETU-työpajojen avulla.

- Pakkausten avattavuuteen liittyvät ongelmat ovat saaneet runsaasti julkisuutta ensimmäisen hankevuotemme aikana. Kaikki hankkeen myötä tavatut henkilöt ovat olleet yhtä mieltä asian tärkeydestä. Asia koskettaa jokaista ainakin läheisten kautta. Lähtökohtana on, että pakkauksen käytettävyyttä pitää kehittää, ei ihmisen pakkausten avauskykyjä. Apuvälineisiin ei tässä hankkeessa keskitytä lainkaan, toteaa Tita Ström.

Hanke kerää, analysoi ja välittää kokemus- ja asiantuntijatietoa sekä käden toimintakyvystä, että päivittäistavara- ja lääkepakkauksista. Hankkeeseen liittyy Kansanterveyslaitoksen aineistosta tuotettava tieteellinen julkaisu kädenkäytön ongelmista. Esimerkiksi nivelreumaa sairastavan käden puristusvoima saattaa olla noin kymmenesosa terveen puristusvoimasta.

Hankkeen toteuttajat esittelevät käyttäjien pakkauksiin liittyviä ongelmia messuilla ja yleisötapahtumissa. Kuluttajille havainnollistetaan puristusvoimamittarin avulla käden voiman eroja.

Reumaliitto kutsuu pakkausten suunnittelu- ja tuotantoprosessiin osallistuvia tahoja ja kaupan edustajia mukaan yhteistyöhön ratkaisemaan avattavuuden haasteita.

- Päivittäistavarakaupan edustajat eivät vielä ole olleet kovin kiinnostuneita Helppo pakkaus on etu -viestistä. Asia on heistä tuntunut etäiseltä, vaikka kaikki ketjut julistavat yhteiskuntavastuutaan, toteaa Tita Ström.

Reumaliitto jatkaa hankkeen pohjoismaista verkostotyöskentelyä ja vaihtaa tietoja muiden maiden kanssa. Liitto järjesti lokakuussa pakkausten avattavuustestauksen, johon osallistui lähes 100 henkilöä. Vastaava järjestettiin Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Tanskassa. Testaus oli osa Nordisk Innovations Centren rahoittamaa yhteispohjoismaista hanketta, jonka tuloksia käytetään standardointityöhön.

Testattavina oli samat kahdeksan erityyppistä tuotetta kaikissa maissa. Testiin osallistujat olivat yli 50-vuotiaita. Heistä kaksi kolmasosaa oli naisia. Hanke kouluttaa liiton jäseniä aktiivisiksi kuluttajiksi. Vapaaehtoiset testaajat osallistuvat yritysten kanssa tehtävään kehitysyhteistyöhön.

  • Käyttäjätutkimus on luettavissa osoitteessa www.helppopakkausonetu.com
  • Suomalaiset juovat maitoa ja kahvia runsaasti kansainvälisesti verrattuna. Siksi on tärkeää, että myös heikkovoimaisimmat kuluttajat saavat apuvälineittä nestepurkit ja kahvipakkaukset auki.
  • Suomen Reumaliiton pakkaushanke on saanut yritysyhteistyökumppaneikseen suuret suomalaiset elintarvikevalmistajat Valion ja Gustav Pauligin kehittämään pakkausten avattavuutta. Paulig ja Valio ovat tehneet keskenään yhteistyötä mm. äskettäin markkinoille tulleen kahvimaidon ja sen pakkauksen kehittelyssä.
Julkaistu: 2.12.2013
Kommentoi »