Terve.fi

Nivelreuman oireet

Nivelreuman oireet
Nivelreuman oireet ilmenevät hitaasti. Nivelreuman ensioireita ovat aamujäykkyys ja lievä kipu nivelissä. Lue lisää nivelreuman oireista.
Julkaistu: 15.4.2018
Nivelreuma etenee yleensä vähitellen: nivelreuma voi käynnistyä jopa vuosia ennen oireiden ilmaantumista. Alkuvaiheessa oireilu voi olla epämääräistä väsyneisyyden tunnetta, lihassärkyjä ja lievää lämpöilyä. Tyypillisiä ensioireita nivelreumalle ovat nivelten lievä kipu ja aamujäykkyys. Muita nivelreuman oireita ovat nivelten arkuus ja turvotus. Oireet pahenevat sairauden edetessä, esimerkiksi niveliin voi muodostua reumakyhmyjä. Nivelreuma tulehduttaa useimmiten symmetrisesti, esimerkiksi molempien käsien nivelet sairastuvat suurin piirtein samaan aikaan.
Nivelreuman toteamisessa tavoitteena on mahdollisimman varhainen diagnoosi, jotta saavutetaan nopeasti remissiovaihe, eli taudin oireiden tai löydösten väheneminen. Nivelreumaan on kehitetty kansainvälisiä diagnostisia kriteerejä helpottamaan diagnoosin tekoa. Diagnoosi perustuu potilaan antamiin esitietoihin, esimerkiksi potilaan kuvaamiin oireisiin sekä nivelreuman esiintyvyyteen potilaan suvussa, ja kliiniseen tutkimukseen.
Tulehtunutta niveltä tulee tarkastella ja tunnustella: tulehtunut nivel on turvonnut, vajaaliikkeinen ja sen käsittely voi sattua. Lisäksi diagnoosia voidaan tukea laboratoriokokeilla, vaikkakin laboratoriolöydökset voivat olla täysin normaaleja nivelreuman varhaisessa vaiheessa. CRP ja lasko/senkka voivat olla koholla tulehduksen vuoksi. Kroonisissa tiloissa lasko voi olla koholla pysyvästi. Noin 70 prosentilla reumapotilaista esiintyy veressä reumatekijä (RF, reumafaktori). Reumatekijä ei kuitenkaan ole täsmällinen reuman merkkiaine, sillä monet infektiot ja muut tulehdukset voivat lisätä sen osuutta veressä.
Taudinsyyn ollessa tuntematon suoritetaan usein nivelnesteanalyysi, mikäli nivelessä on tarpeeksi nivelnestettä. Nivelnesteestä tutkitaan solut, kiteet sekä mahdollisesti bakteerivärjäys ja -viljely. Jos nivelneste on tulehduksellista löydös voi sopia nivelreumaan. Kuvantamistutkimuksista röntgenkuvaus on mahdollista suorittaa käsien ja jalkojen nivelille. Röntgenkuvista voidaan erottaa nivelreumalle tunnusomaista eroosiota. Myös kaikututkimusta ja magneettikuvausta käytetään nivelreuman diagnostiikassa.
Lähteet:
Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2015.
Hedman K. ym. (toim.). Immunologia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2011.
Honkanen P. Reumakirurgia. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2016.
Mustajoki P. Tietoa potilaalle: Nivelreuma. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2016.
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Nivelreuma: Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2015.
Puolakka K. Nivelreuma. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Ruskoaho H. ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.
Tilvis R. ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Kommentoi »