Terve.fi

Näin nivelreumaa pitäisi hoitaa

Näin nivelreumaa pitäisi hoitaa
Hoitosuositus päivitettiin. Lue mitä nivelreuman hoidossa nykyään painotetaan.
Julkaistu: 9.6.2015

Mitä hyötyä on hyvästäkään hoitosuosituksesta, ellei ole käsipareja toteuttamassa sitä? Tämä kysymys nostetaan esiin – tosin ei näin kärkevin sanoin – kun tiedotetaan nivelreuman päivitetystä Käypä hoito -suosituksesta.

Nivelreuman hoitotuloksissa on toivomisen varaa, kun verrataan Suomea kansainväliseen tasoon, kuvaillaan tiedotteessa. Reumatologian resursointiin ei välttämättä osata kiinnittää tarpeeksi huomiota. Parhaisiin hoitotuloksiin päästään vain, jos satsataan lisää reuman hoitohenkilöstöön ja tutkimustoimintaan, todetaan tiedotteessa.

Diagnoosi täytyy saada varhain

Tässä on yksi peruspaaluista, joita tähdennetään päivitetyssä suosituksessa. Jos nivelreumaa ei hoideta tai jos sitä hoidetaan huonosti, nivelet vaurioituvat ja ihmisen toimintakyky alenee. Työkyky voi mennä. Yksilölle ja yhteiskunnalle voi koitua kovat kustannukset.

Keskimäärin nivelreumapotilaiden vointi on kuitenkin parantunut parin viimeisen vuosikymmenen aikana.

Lähete pitäisi saada viipymättä

Useimmiten nivelreuman aiheuttama haitta pystytään välttämään hoitamalla tehokkaasti.

Jos lääkäri epäilee reumaa, pitää tehdä viipymättä lähete reumasairauksiin perehtyneeseen moniammatilliseen työryhmään, jotta diagnoosi voidaan varmistaa ja hoito aloittaa.

Reumahoitajalta potilasohjausta

Suosituksessa painotetaan, että moniammatillinen tiimi on paras, kun pyritään varhaisen nivelreuman oireettomuuteen.

Reumahoitajan antamaa potilasohjausta tähdennetään. Potilaan on hyvä ymmärtää sairauden luonne ja se, millainen merkitys on hoitoon sitoutumisella.

Seuranta joka vuosi reumalääkärillä

On hyvä, että potilaan pysymisen oireettomana varmistaa moniammatillinen tiimi esimerkiksi kahteen vuoteen asti, todetaan suosituksessa.

Tämän jälkeen suositellaan, että potilas käy vuosittain reumasairauksiin perehtyneen lääkärin seurannassa.

Seurantakäynneillä potilas täyttää itsearviointilomakkeita, joista saadaan hoidon kannalta oleellista tietoa.

Seurannassa on syytä käydä, vaikka tauti olisi saatu oireettomaksi. Oireettomuuden ylläpito edellyttää vuosia kestävää monilääkehoitoa, ja toisinaan tauti aktivoituu uudestaan.

Edullinen monilääkehoito ensisijainen

Suosituksen mukaan nivelreuman hoito pitää aloittaa lääkityksellä, jonka avulla potilas voidaan saada oireettomaksi 3–6 kuukaudessa.

Suositeltava aloitushoito on perinteisten synteettisten reumalääkkeiden yhdistelmä. Lääkitykseen yhdistetään kortisoni pienellä annoksella ainakin kuuden kuukauden ajaksi.

Lisäksi pistetään kortisonia tulehtuneisiin niveliin. Kortisoni lievittää nopeasti oireita, edesauttaa remissioon pääsyä ja vähentää nivelvaurioiden riskiä.

Suora lainaus suosituksesta:

  • Aktiiviseen nivelreumaan aloitetaan yhdistelmähoito: metotreksaatti, sulfasalatsiini ja hydroksiklorokiini sekä pieniannoksinen glukokortikoidi (pääsääntöisesti prednisoloni 5–7,5 mg tai vastaava aamuisin vähintään 6 kuukauden ajaksi), jos niille ei ole vasta-aihetta. Monoterapian teho on yhdistelmähoitoa heikompi.
  • Metotreksaatti on lääkehoidon perusta. Jos se on vasta-aiheinen, sen asemesta voidaan käyttää leflunomidia tai atsatiopriinia.

Suomalainen tapa säästää miljoonia

Suomalainen nivelreuman lääkehoitotapa säästää vuosittain kymmeniä miljoonia euroja: näin vähennetään kalliiden biologisten lääkkeiden tarvetta, kuvaillaan Käypä hoito -tiedotteessa.

Edullinen monilääkehoito on haastava toteuttaa, mutta tuottaa saman tuloksen kuin 10–20 kertaa kalliimpi biologinen lääke.

Jos perinteisin synteettisin reumalääkkein ei kuitenkaan saada tulosta, hoitoon liitetään biologinen lääke, kuuluu suositus.

Biologisiin lääkkeisiin perustuva kalliskin lääkehoito on kustannusvaikuttava, jos sen turvin estetään potilaan vammautuminen.

Liikunta kannattaa

Potilaan toimintakykyä voidaan parhaiten edistää fyysisellä harjoittelulla. Ohjauksessa painottuvat terveet elämäntavat ja terveysliikunnan ohjeistus. Pääsääntöisesti voidaan soveltaa yleisiä terveysliikuntaohjeita.

Laitoskuntoutuksesta saattaa olla hyötyä omatoimisen kuntoutumisen tueksi, lisäämään hoitomyöntyvyyttä ja ylläpitämään moniongelmaisten potilaiden toimintakykyä.

Ammatillinen kuntoutus turvaa työkykyä todennäköisimmin silloin, kun kyseessä on vasta työkyvyttömyyden uhka tai työkyvyttömyys on ollut tilapäistä.

Ehkäistään osteoporoosia, arvioidaan sydänriskit

Osteoporoosin ehkäisy pitää muistaa, sillä nivelreumaan liittyy kohonnut osteoporoosiriski.

Nivelreumapotilaan kokonaisarvioon kuuluu arvio sydän ja verisuonitaudin vaarasta.

Lähteet:

Lue myös:

Kommentoi »