Terve.fi

Myös tulehduksellisia reumatauteja on yritetty selittää lukuisilla suolistobakteereilla

Myös tulehduksellisia reumatauteja on yritetty selittää lukuisilla suolistobakteereilla
Tulehdukselliset reumataudit kuten nivelreuma, selkärankareuma ja lastenreuma odottavat selitystään. Kun reaktiivisille artriiteille löytyy jo usein selitys, näille taudeille ei sitä tunnu löytyvän.

Monet tutkimussuunnat lähestyvät syitä ja tuovat lisää tietoa. Professori Marjatta Leirisalo-Repo sanookin, että suurimmat epäilijät arvioivat, että tulehdukselliset reumasairaudet ehtivät kadota ihmiskunnasta ennen kuin niiden syy löytyy.

Suomalaisista tutkijoista turkulaiset professorit Aili ja Paavo Toivanen ovat tutkimusryhmineen paneutuneet suolistoflooraan ja etsineet sen muutoksista syitä nivelreumaan. Teoria suolistosta nivelreuman taustalla on hyvin vanha. Kauan on tiedetty, että esimerkiksi paasto tai kasvisruoka saattaa lievittää kipuja ja turvotusta, mutta röntgentutkimukset kuitenkin osoittavat, että tauti etenee vaikka vähemmin kivuin kuin sekaruokaa syödessä.

Toivaset määrittelevät uudenaikaisen tieteellisen kysymyksenasettelun seuraavasti: Nivelreuman syy löytyy mutkikkaasta vuorovaikutussuhteesta, jossa osallisina ovat yksi tai useampi ihmiseen ehkä normaalistikin kuuluva mikrobi (bakteeri tai virus) ja omat puolustusmekanismimme, jota määrittelee geeniperimämme.

Klebsiellabakteeria ovat monet tutkijat pitäneet lupaavana syyllisenä selkärankareumaan. Leirisalo-Repo arvioi, että näyttöä Klebsiellan lisääntymisestä suolistossa selkärankareumassa on, mutta onko bakteeri oikea syyllinen, siitä ei ole riittävää näyttöä. Klebsiellavasta-aineet kutienkin ovat koholla taudin aktiivivaiheen aikana. Ilmiö voi liittyä johonkin toiseen samanaikaiseen tapahtumaan eikä sinänsä kerro, että juuri tämä bakteeri olisi taudin aiheuttaja.

Mahalaukussa elelevä helikobakteeri on myös ollut syytettynä reumatautien aiheuttamisesta. Kun esimerkiksi suomalaisessa väestössä helikobakteeri on vähentynyt samanaikaisesti nivelreuman ilmaantuvuuden vähenemisen myötä, on bakteerin ajateltu jollain tavalla liittyvän nivelreumaan. Näyttöä ei kuitenkaan ole olemassa, on vain otaksumaa. Leirisalo-Repo arvioi, että nivelreuman ilmaantuvuuden väheneminen voisiaiheutua monistakin syistä, esimerkiksi infektioiden vähenemisestä, yleisen hygienian lisääntymisestä, ravitsemuksen parantumisesta, hampaiden kunnon paranemisesta, jopa e-pillereistä, joiden myötä raskauksia on vähemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä (nivelreumaa on naisilla enemmän kuin miehillä ja usein se puhkeaa raskauden jälkeen). Leirisalo-Repo tähdentää, että lopullista syytä ei vielä voi sanoa, voi vain esittää väestönterveydentilassa ja elintavoissa tapahtuneita muutoksia, jotka ovat samanaikaisia taudin vähenemisen kanssa.

Sitrulliinivasta-aineet haastavat 70-vuotiaan reumatekijän nivelreuman diagnostistiikassa

 • Reumatautien tunnistamisessa käytetään kansainvälisesti sovittuja diagnostisia luokittelukriteerejä. Kun tietty määrä taudin oireita ilmenee samalla potilaalla, taudille annetaan nimi, diagnoosi. Niveloireita ilmenee väestöissä runsaasti ja osa oireista paranee lyhyen oirejakson jälkeen. Harvoin potilaalla todetaan jokin vakava reumatauti.

Nivelreuman luokittelukriteerit ovat seuraavat:

 • aamujäykkyys
 • nivelten tulehdus vähintään kolmella nivelalueella
 • tulehdus käden nivelissä
 • symmetrinen nivelten tulehdus (tulehdusta esimerkiksi molempien käsien nivelissä)
 • reumakyhmyt
 • reumatekijä veressä
 • röntgenkuvassa nähtävät vauriot nivelissä

Kun näistä luokittelukriteereistä täyttyy neljä, potilas saa nivelreumadiagnoosin.

 • Reumatekijä viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhlaansa. Reumatekijän syntymäpäivänä pidetään joulukuun 10. päivää 1937. Sen keksi norjalainen lääkäri Erik Waaler. Jo 1920-luvulla oli havaittu sattumalta, että nivelreumaa sairastavien potilaiden veri sakkauttaa joitakin tekijöitä eri tavoin kuin veri tavallisesti sakkauttaa. Näitä tekijöitä olivat vuosikymmenien saatossa olleet lampaan punasolut (1920-luku), streptokokkibakteeri ja muutamat muut bakteerit. Ilmiölle annettiin vuonna 1949 nimeksi reumatoidifaktori eli reumatekijä. Reumatekijän laboratoriokokeeksi vakiintui vuonna 1955 Waale-Rose-testi, jonka rinnalla käytetään nykyisin myös ELISA-testiä. Suomalaisista tutkijoista professori Kimmo Aho julkaisi tutkimustuloksen, jonka mukaan 70 – 90 prosentilla nivelreumaa sairastavista löytyy reumatekijä verestä. Mutta diagnostiikkaa sekoittaa se, että täysin terveiltakin voi löytyä reumatekijää ja ikä lisää reumatekijän esiintyvyyttä väestössä. Reumatekijätestin herkkyys on vain 50 – 80 prosenttia.

Koska reumatekijää kuitenkin esiintyy sangen harvoin muissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa kuin nivelreumassa, sen esiintyminen sairastuneella tukee nivelreumadiagnoosia.

 • Sitrulliinivasta-aineet ovat vanhaa reumatekijää täsmällisempi nivelreuman kriteeri. Tämän uuden vasta-ainetestin herkkyys on yli 95 prosenttia. Arvioidaan, että positiivinen tulos osoittaa yli 90 prosentin todennäköisyydellä, että tutkittavalla on nivelreuma. Marjatta Leirisalo-Revon mukaan se mahdollisesti syrjäyttää vanhan reumatekijän nivelreuman diagnostiikassa.

HLA-geenit

 • Parhaiten tunnetut reumasairauksiin liittyvät geenit sijaitsevat kromosomi 6:n HLA-alueella. HLA-alue on reumagenetiikan tutkimuksen keskeisin kohde. HLA-geenit säätelevät ihmisen puolustusjärjestelmää ja sitä, kuka sairastuu ja mihin tautiin sairastuu. Puolustusjärjestelmä säätelee erityisesti tulehduksellisia altistuksia pitäen kotrollissa ulkoisia uhkia, kuten mikrobeja, ympäristötekijöitä ja ravintotekijöitä.

Esimerkiksi nivelreumaa sairastavilla HLA-DR4-antigeenin esiintyvyys on kaksi kertaa yleisempää kuin väestöllä keskimäärin. Se ei kuitenkaan selitä nivelreumaa, koska suomalaisesta väestöstä 30 prosentilla on tämä antigeeni.

 • HLA-alueella sijaitsee myös tunnettu reumatauteihin liittyvä HLA-B27-antigeeni, jonka yleisyys vaihtelee eri kansojen välillä paljonkin. Se liittyy erityisesti spondyloartropatioihin, joille ovat ominaisia niveltulehdukset, ristiselän ja jänteiden kiinnityskohtien kivut sekä niveloireet. Potilaiden verestä ei löydy reumatekijää, mutta HLA-B27-positiivisuus on niiden ominaispiirre.

Spondyloartropatioita ovat seuraavat taudit:

 • selkärankareuma
 • reaktiiviset niveltulehdukset
 • psoriaasiartriitti
 • osa lastenreumaa
 • kroonisiin tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyvät niveltulehdukset
 • määrittelemättömät spondyloartropatiat
 • Selkärankareuma on tunnetuin HLA-B27-posiitiivisista reumataudeista. Kirjallisuudessa on arvioitu, että kaksi prosenttia HLA-B27-positiivisista sairastuu selkärankareumaan. Toisaalta yli 90 prosentilla selkärankareumaan sairastuneista löytyy tämä antigeeni.
 • HLA-B27-positiivisten tautien perheeseen kuuluvat myös reaktiiviset artriitit. HLA-B27-positiivisuus muokkaa tautia äkäiseksi, pitkäaikaiseksi ja helposti uusiutuvaksi. HLA-B27-positiivisuudella on ennusteellinen merkitys taudin kulkuun. Reaktiivisten artriittien vuoksi sairaalahoitoon joutuvien potilaiden verestä 60 – 80 prosentilla löytyy HLA-B27-positiivisuus.
 • Suomalaisista 14,5 prosenttia on HLA-B27-positiiviisia. Arviolta yksi prosentti suomalaisista saa selkärankareuman, joten laskennallisesti kuusi prosenttia suomalaisista HLA-B27-positiivisista sairastuu selkärankareumaan. Muutamilla kansoilla HLA-B27-positiivisuutta on paljon enemmän kuin suomalaisilla. Norjan saamelaisista positiivisia on 24 prosenttia, navajointiaaneista 36 prosenttia ja haidaintiaaneista jopa 50 prosenttia. Anglosaksisisssa maissa esiintyvyys on vähäinen, 4 – 6 prosenttia, japanilaisilla ja Afrikan mustaihoisilla vain alle prosentin.
 • Nivelreuman geenitutkimuksen kannalta ovat kiinnostavia myös tulehdusgeenit, jotka määrittelevät tulehdusreaktioiden voimakkuutta säätelevien valkuaisaineiden tuotantoa. Tulehdusgeenien tutkimuksesta odotetaan tietoa erityiseisti taudin ennustettavuuteen ja hoitovalintoihin.
Julkaistu: 8.12.2013
Kommentoi »