Terve.fi

Nilkka- ja olkaproteesit yleistyvät reumasairailla

Nilkka- ja olkaproteesit yleistyvät reumasairailla
Reumaortopediaan erikoistunut Reumasäätiön sairaala on saanut lisäasiakkaita nivelrikkopotilaiden leikkausjononpuruista. Kokeilu, jossa potilaat saavat valita leikkauspaikkansa, ei vielä ole tuntunut asiakasvirrassa. Nilkan tekonivelleikkaukset ja olkapään käänteisproteesin asentaminen ovat yleistyneet viime vuosina.

Leikkaustulokset ovat hyviä, toteaa aluejohtaja, ortopedi Eero Belt.

Reumasäätiön sairaalan ydinaluetta on reumakirurgia. Harvinaisimpien nivelleikkausten osaaminen on keskittynyt Heinolaan. Klassisen reumaortopedian (puhdistukset, luudutukset ja tekonivelleikkaukset) ohella sairaalassa tehdään runsaasti erityistoimenpiteitä.

Vuonna 2007 Reumasäätiön sairaalassa tehtiin 2230 leikkausta, joista 411 tekonivelleikkauksia, 117 tekonivelten uusintaleikkauksia ja 348 alaselkäkirurgisia leikkauksia. Ortopediset asiakkaat tulevat Reumasäätiön sairaalaan useimmiten Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireistä.

Taloon tulleiden uusien ortopedien myötä on leikkauksiin saatu uusia toimintatapoja. Omana vahvana toimintana on säilynyt osastonylilääkäri Mikko Ikävalkon osaamisalue kyynärpää-, olka- ja nilkkatekonivelleikkauksissa.

Jo lähes 200 nilkantekonivelleikkausta

Vuosituhannen alussa aloitettujen nilkan tekonivelleikkausten tulokset ovat kohtuullisen hyviä. Niitä on tähän mennessä tehty Reumasäätiön sairaalassa vajaat 200.

- Nilkkaproteesi on osoittautunut käyttökelpoiseksi. Näitä proteeseja tarvitaan nivelreuman aiheuttamiin ja tapaturman jälkeisiin nilkkavaurioihin. Olemme käyttäneet kolmea proteesimallia, STAR, AES ja Mobility, jotka kaikki ovat toimivia, toteaa Eero Belt.

Nilkkaproteeseja on käytetty myös nuorten lastenreumaa sairastavien aikuisten leikkauksiin. Nuorin leikattu on 18-vuotias. Erityispiirre on, että nuorilla käyttöaika on pitkä. Vielä ei leikatuille ole ehtinyt kertyä vuosikausien kokemusta uusista nilkkanivelistään.

Puskaradio on hyvä mainostaja

Eero Beltin mukaan puskaradio on ollut paras mainostaja nuorten nilkkaproteesileikkauksista. Tyytyväiset leikatut suosittelevat samaa muillekin. Ennen nilkkaproteesiasennusta on tehtävä vaurioituneen alemman nilkkanivelen erillinen asentokorjaus ja stabilisointi luuduttamalla. Joskus telaluun luudutus kantaluuhun voidaan tehdä samassa leikkauksessa nilkkaproteesin asettamisen yhteydessä.

Lonkkaleikkauksissa käytetään nykyisin aiempaa suurempia nuppikokoja ja myös erityisliukupintoja kuten metalli-metalli-liukupareja. Joitakin pinnoiteproteeseja on asennettu muille kuin aktiivista nivelreumaa sairastaville tai vaikeasti tuhoutuneisiin niveliin. Uusintaleikkauksissa on käytetty tantaalikuppeja ja tantaaliblokkeja, joissa uusi luu kasvaa huokoisen erikoismetallin sisään. Uusintaleikkauksissa voidaan käyttää myös edelleen pankkiluutäyttöjä ja tukikuppeja.

Luunkorvikkeet pankkiluun sijaan

Eero Beltin mukaan uutuutena ovat käyttöön tulossa luunkorvikkeet ja prosessoitu luu pankkiluun sijaan. Pankkiluun käyttö vähenee, sillä EU:n lainsäädäntö on tehnyt pankkiluun käytön entistä vaativammaksi ja kalliimmaksi. Luupankin pitäminen on lisäksi työlästä. Synteettisesti valmistettu luunkorvike on helppokäyttöistä hyllytavaraa eikä siinä ole tautien leviämisvaaraa.

Polven tekonivelleikkausten perusratkaisut eivät ole Eero Beltin mukaan merkittävästi muuttuneet aiemmista. Uusintaleikkauksissa ja vaikeissa perusleikkauksissa käytetään myös saranaproteesin kaltaisia ratkaisuja vapaasti niveltyvien mallien ohella.

- Näiden käytössä olemme olleet aiemmin varovaisia. Nyt olemme käyttäneet niitä jonkun verran ja saaneet hyviä tuloksia.

Eero Belt kertoo, että Reumasäätiön sairaalassa on huolella paneuduttu reumakäden ongelmiin. Osaaminen karttuu sekä kotimaisessa että kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.

Käänteisproteesi olkapäähän

Olkapään tekonivelleikkauksissa on uutuutena yleistynyt käänteisproteesin käyttö. Se otettiin ensimmäisenä käyttöön Paimion sairaalassa 2003. Näitä leikkauksia on tehty Reumasäätiön sairaalassa kolmisenkymmentä, joista kaksikymmentä reumapotilaille. Koko maan leikkausmäärä lienee yhteensä kuutisenkymmentä. Vanhin käänteisproteesin saanut potilas on 83-vuotias.

- Tulokset ovat kohtuulliset. Tämä on teknisesti vaativa leikkaus. Proteesi korvaa puuttuvan kiertäjäkalvosintoiminnan, toteaa Eero Belt.

Käänteisproteesi soveltuu murtuman jälkitiloihin ja joissakin tapauksissa nivelreumaa sairastaville. Käänteisproteesissa on erillinen puolipallomainen lapakappale, niveltyvältä osaltaan suppilomainen olkaluukomponentti. Vipuvarsivoimat ja toiminnallinen keskipiste muuttuvat korvaten puuttuvan kiertäjäkalvosintoiminnan.

Nivelreumaa sairastavilla käytetään kuitenkin edelleen olkapäässä yleisimmin puoliproteesia. Nivelreumassa harvemmin käytetty on lapakappaleellinen totaaliproteesi, jota käytetään yleisemmin nivelrikkoa sairastavilla. Pinnoiteproteesia on käytetty jonkin verran vaihtelevin tuloksin myös nivelreumassa. Olkanivelessä ei kehon paino kuormita niveltä.

Vaativan kyynärnivelen tekonivelpotilaat tulevat koko maasta

Kyynärnivel on vaativa leikattava nivel. Kyynärpään tekonivelleikkauksissa on Eero Beltin mukaan siirrytty pikkuhiljaa entistä enemmän “löysä-sarana-tyyppisiin” ratkaisuihin aikaisempien mallien ohella. Reumasäätiön sairaalassa on tehty myös joitakin erityisen vaativia olka-kyynär-yhdistelmäproteesileikkauksia. Nivelreuman vuoksi leikattavat kyynärpääleikkauspotilaat tulevat Reumasäätiön sairaalaan koko valtakunnasta kuten myös vaativat kyynäruusintaleikkauspotilaat.

Sormien keskinivelet ovat pulmallisia

Ranteiden ja sormien tekonivelleikkaustulokset ovat ongelmallisempia kuin hyviä tuloksia antaneet uudet nilkka- ja olkaproteesit. Osa leikkauksia tekevistä sairaaloista on luopunut ranneproteesista. Reumasäätiön sairaala jatkaa ranneproteesin käyttöä. Ranneproteeseista ensimmäinen proteesisukupolvi oli käytössä 1980-luvulla, uudemmat mallit tulivat käyttöön 2000-luvulla. Vuosina 2002-2003 Reumasäätiön sairaalassa asetettiin sementoitavaa ranneproteesimallia, jonka uusintaleikkauksia jouduttiin tekemään jopa 30 prosentille leikatuista.

Nyt on Eero Beltin mukaan käyttöön saatu sementitön malli, jonka tulokset ovat lupaavia. Sormien keskinivelten tekonivelet ovat edelleen ongelmallisia. Keskinivelet ovat sarananiveliä ja niiden korvaamisesta tekonivelillä ei ole vielä saatu riittävän hyviä tuloksia.

- Erityisesti vaikeissa rystysuusintaleikkauksissa olemme käyttäneet Ethisorb-huopaa. Tällöin puuttuva luu korvataan pankkiluusiirteellä tai muilla luunkorvikkeilla.

Huopa on liukeneva tuote, joka laskostetaan rystysen väliin. Liukenemisen myötä huopa korvautuu potilaan omilla kudoksilla. Peukalon satulanivelessä, CMC I, käytetään jännesykeröä tai Ethisorb -huopaa. Peukaloon on olemassa myös tekonivelmalli, joka on toimiva, mutta sitä on käytetty Reumasäätiön sairaalassa harvoin.

Julkaistu: 29.11.2013
Kommentoi »