Terve.fi

Nivelpsoriaasia hoidetaan uudenaikaisin reumalääkkein

Nivelpsoriaasia hoidetaan uudenaikaisin reumalääkkein
Nivelpsoriaasi on monella tapaa nivelreuman sisartauti. Se iskee niveliin aiheuttaen niissä tulehdusta ja kipuilua. Se on nivelreuman tapaan autoimmuunitauti, jonka puhkeamiseen vaikuttavat perinnöllinen alttius ja laukaisevat tekijät.

Nivelpsoriaasia hoidetaan samantapaisesti reuma- ja tulehduskipulääkkein kuin nivelreumaakin. Liikunta ja liikehoidot ovat tärkeä osa hoitoa ja kuntoutusta. Nivelpsoriaasi eroaa kuitenkin monissa piirteissään nivelreumasta. Se voi muistuttaa myös selkärankareumaa tai fibromyalgiaa. Diagnoosin tekeminen on reumatologiaan erikoistuneen lääkärin tehtävä.

Nivelpsoriaasi on moninaisesti ilmenevä sairaus ja jokaisella sairastuneella omanlaisensa, mutta reumatologi osaa nykyisin helposti erottaa nivelpsoriaasin muista reumataudeista, koska tautien selvät ominaispiirteet tunnetaan nyt jo hyvin, toteaa reumatologi, dosentti Leena Paimela Ortonilta.

Nivelpsoriaasia on luokiteltu usealla eri tavalla. Uusin lääkäreiden apuna oleva luokittelukiteeristö on Caspar ( Classification criteria for psoriatic Arthritis), joka ei kuitenkaan ole varsinainen diagnostinen kriteeristö, vaan soveltuu lähinnä kliinisiin tutkimuksiin.

Diagnostiikan apuna käytettäviä seikkoja ovat muun muassa seuraavat:

 • Nivelpsoriaasia tulee epäillä aina, jos niveltulehdus ja psoriaasi-ihottuma esiintyvät samanaikaisesti. Pienellä osalla potilaita iho-oireet ilmaantuvat niveloireiden jälkeen, yleensä iho-oireet ovat ensimmäisiä taudin ilmentymiä.
 • Psoriaasi-ihottuman puuttuessa reumatologi kiinnittää huomionsa psoriaasille tyyppillisiin kynsimuutoksiin, niveloireiden epäsymmetrisyyteen sekä makkarasormien- ja varpaiden esiintymiseen. Diagnostiikassa eivät auta laboratoriotutkimukset. Verestä tutkittavat lasko ja CRP-pitoisuus voivat olla täysin normaalit. Potilaalla ei yleensä ole reumatekijää veressä: heillä esiintyy reumatekijää samassa tilastollisessa suhteessa kuin terveellä väestöllä.

Sitrulliinipeptidivasta-aineita esiintyy pienellä osalla nivelpsooriaatikoista. Diagnoosi perustuu siis lääkärin tietoon nivelpsoriaasin piirteistä. Röntgenkuvissa saattaa näkyä sairaudelle ominaisia muutoksia. Nivelten ultraäänitutkimus saattaa osoittaa niveltulehdusten lisäksi myös jännetulehdukset.

Psoriaasin riskitekijät

Psoriaasiin liittyy perinnöllinen alttius sairastua. Nuorena, alle 40-vuotiaana sairastuneella alttius näkyy vahvemmin kuin vanhemmalla iällä sairastuneella. Molempien vanhempien sairastaessa psoriaasia lasten todennäköisyys saada tauti on niinkin korkea kuin 41-65 prosenttia. Vain toisen vanhemman sairastaessa, alttius on selvästi vähäisempi, 14-28 prosenttia. Nivelpsoriaasia sairastavista 30 prosentilla esiintyy lähisuvussaan psoriaasia jossain muodossa.

Geneettinen alttius sairastumiseen on paikannettu kudostekijä HLA-Cw6:een. Nivelpsoriaasia sairastavilla esiintyy myös kudostyyppejä HLA-B7 ja HLA-B27, ja niitä enemmän kuin ihopsoriaasia sairastavilla. Kudostekijä HLA-B27 liittyy hyvin selkeästi selkärankareumaan, eikä se ole nivelpsoriaasia sairastavilla yhtä yleinen kuin selkärankareumaa sairastavilla. Nivelpsoriaasin laukaisevana tekijänä voivat olla streptokokki-infektio, trauma tai stressi.

Psoriaasin Käypä hoito suositus

Iho ja nivelpsoriaasin Käypä hoito suositus julkaistiin tammikuussa 2008. Suosituksen laatineessa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen työryhmässä mukana olivat reumatologeista Leena Paimela ja Riitta Luosujärvi.

Leena Paimela kertoo, että suositus perustuu nivelpsoriaasin osalta vahvasti kliiniseen osaamiseen, koska tutkimusnäyttöä lääkkeiden vaikuttavuudesta on ollut sangen vähän saatavilla. Hoitovasteen arviointi on myös vaihdellut eri tutkimuksissa. Lääkehoito muistuttaakin nivelreuman hoitoa muutamin poikkeuksin.

Lääkehoidon tavoitteena on nivelpsoriaasipotilaan oireettomuus ja työkyvyn säilyttäminen, kertoo Leena Paimela.

Lääkkeiden valintaan vaikuttaa taudin vaikeusaste, siis kaikki eivät suinkaan saa samantapaista lääkitystä. Hän toteaa, että lääkesuositusten laatiminen oli Käypä hoito työryhmässä haastava tehtävä, koska nivelpsoriaasia koskevat laajat ja pätevät lääketutkimukset puuttuvat erityisesti vanhempien lääkkeiden osalta.

Tulehduskipulääkkeet sekä paikalliset niveliin annettavat kortisonipistokset ovat tavanomaisimmat nivelpsoriaasin lääkkeet. Reumalääkkeistä nivelpsoriaasiin tehoaa melko hyvin metotreksaatti, joka tunnetaan hyvin vaikuttavuutensa ja sivuvaikutustensa osalta. Se onkin tavallinen nivelpsoriaasin lääke. Nivelpsoriaasin lääkehoidossa on käytössä tarvittaessa myös suomalaisten reumatologien kehittämä REKO-stategia, jolloin potilas samanaikaisesti saa useita eri reumalääkkeitä.

Lääkekombinaation perustana on metotreksaatti. Toinen kombinaation lääke on usein sulfasalaltsiini, mutta ei mielellään kuitenkaan nivelreumassa käytettävä hydroksiklorokiini, jos potilaalla on myös ihopsoriaasia, koska se käytännön kokemuksen mukaan saattaa pahentaa iho-oireita. Leena Paimela kertoo, että nivelpsoriaasi käyttäytyy keskimäärin lievemmin kuin nivelreuma. Metotreksaatti tai REKO-stategian mukainen kombinaatiolääkitys johtavat usein hyviin hoitotuloksiin. Leflunomidi-lääkemolekyylista (lääkkeen kauppanimi Arava) on monelle hyötyä. Se auttaa joillakin potilailla myös iho-oireisiin. Sitä ei kuitenkaan käytetä mielellään nuorilla, raskautta suunnittelevilla naisilla, koska sen käyttö tulee lopettaa kaksi vuotta ennen raskautta. Myös syklosporiinia käytetään joskus nivelpsoriaasin hoidossa. Potilas saa remission reumalääkkein hoidettuna eli tauti ikäänkuin sammuu, useammin kuin nivelreumaa sairastava. Nivelpsoriaasi on aaltoileva tauti ja saattaa olla oireeton useita vuosia ja puhjeta sitten uudelleen. Nivelreuma taas etenee tasaisempaa kaarta ilman aaltoilua.

Leena Paimela kertoo, että uusiin biologisiin reumalääkkeisiin turvaudutaan vaikeassa nivelpsoriaasissa. Biologisista lääkkeistä nivelpsoriaasi-indikaatio on adalimumabilla (kauppanimi Humira), etanerseptilla (kauppanimi Enbrel) ja infliksimabilla (kauppanimi Remicade). Ne kaikki ovat tehokkaita nivelpsoriaasin hoidossa.

Nivelpsoriaasipotilaista biologisten lääkkeiden käyttöön päädytään 10-15 prosentilla. Biologinen lääkitys aloitetaan, jos potilaalla on nopeasti etenevä sairaus, johon tavanomainen reumalääkitys ei puolen vuoden kuluessa tehoa.

Oheisoireet ja niiden hoito

Nivelpsoriaasia sairastavien niveliin voi tulehduksen myötä kehittyä nivelrikkoa. Hoitona voi olla tekonivelen asentaminen vaurioituneen tilalle. Psoriaasipotilailla unen hoitaminen on tärkeää. Ihon kutina ja kivut voivat aiheuttaa unettomuutta tai huonoa unta, joten hyvään hoitoon kuuluu potilaan auttaminen levolliseen yöuneen lääkityksin ja hoidoin, jotka helpottavat kutinaa ja lievittävät kipua. Reuman peruslääkkeistä monet helpottavat myös iho-oireita. Nivelpsoriaasipotilaat saavat lääkäriltään ohjeen aktiiviseen liikuntaan. Heitä auttavat fysikaaliset hoidot ja ilmastohoidot.

Lisääntynyt riski sairastua suuriin kansantauteihimme

Nivelpsoriaasia sairastavien hoidon pitää olla kokonaisvaltaista ohjausta terveellisiin elintapoihin, tähdentää Leena Paimela, koska tätä tautia sairastavilla on todettu suurentunut riski sairastua diabetekseen ja sydän ja verisuonisairauksiin. Lääkäri kehottaakin heitä lopettamaan tupakanpolton, käyttämään alkoholia vain kohtuullisesti ja huolehtimaan terveellisestä ruokavaliosta ja riittävästä liikunnasta.

Potilaat ohjautuvat nopeasti hoitoon

Leena Paimela kertoo, että nivelpsoriaasia sairastavien pääsy erikoislääkärin hoitoon on viime vuosina nopeutunut. Tietämys reumasairauksista on hänen mielestään parantunut perusterveydenhuollossa niin terveyskeskusten kuin työterveyshuollonkin puolella.

- Enää harvoin vastaanotolle tulee potilas, joka on joutunut kärsimään oireistaan pitkään ilman, että on osattu epäillä nivelpsoriaasia.

Potilaat ohjautuvat reumatologin hoitoon yleensä perusterveydenhuollosta. Myös ihotautilääkärit ovat usein lähettäjiä, samoin ortopedit, joiden vastaanotoille potilaat ovat osanneet hakeutua esimerkiksi kipeän tai turvonneen polven vuoksi. Ihopsoriaasia sairastavat ovat saaneet tietoa nivelpsoriaasista myös Psoriasisliiton kursseilta ja niveloireiden yllättäessä ovat olleet jo varustautuneita tiedolla ja kyvyllä hakea pikaista apua tautiin.

Lähteenä muun muassa www.kaypahoito.fi

Nivelpsoriaasin tavallisia oireita:

 • Epäsymmetristä niveltulehdusta on muutamassa suuressa nivelessä.
 • Sormien ja varpaiden kärkinivelissä on tulehdus.
 • Jänteiden kiinnityskohdat ja jännetupet ovat tulehtuneet.
 • Selkärangassa on tulehdus.
 • Rintarangassa on tulehdus. On moniniveltulehdusta nivelreuman tapaan.
 • Sairastuneissa nivelissä on tulehdusta, kipua ja turvotusta.
 • Niveloireisiin liittyy aamujäykkyyttä ja liikearkuutta.
 • Niveltulehdukseen voi liittyä sormien ja varpaiden makkaramaista turvotusta.
 • Silmissä voi olla tulehdusta.
 • Sormien ja varpaiden kärkinivelten tulehduksiin voi liittyä kynsimuutoksia.
 • Harvoin voi esiintyä luuta syövyttävää tulehdusta.
 • Luukalvoissa on tulehdusta, tästä tyypillinen esimerkki on akillesjänteiden kiinnityskohtien tulehdus.

Kuvantamalla esille tulevia nivelpsoriaasin piirteitä:

 • Nivelten eroosiot.
 • Nivelraon kanventumat.
 • Luukalvon tulehdukset.
 • Uudisluuta on muodostunut.
 • Nivelet voivat olla täysin luutuneet.

Psoriaasin esiintyvyys ja taudin tavallisimmat piirteet:

 • Ihopsoriaasia sairastaa Pohjoismaissa noin 1.5 – 2.8 prosenttia naisista ja 2.3 – 2.9 prosenttia miehistä. Eurooppalaisissa tutkimuksissa esiintyvyys on ollut 1.2 – 1.5 prosenttia.
 • Psoriaasi voi puhjeta missä iässä tahansa.
 • Ihopsoriaasi on yleensä lievä.
 • Vaikeaa psoriaasia sairastaa noin 3 – 5 prosenttia potilaista.
 • Osalla ihopsoriaasipotilaista (11 – 30 prosentilla) on myös nivelpsoriaasi.
 • Alle 40-vuotiailla (tyypin I) psoriaasiin sairastuneilla nivelpsoriaasi ilmenee vasta vuosien jälkeen.
 • Yli 40-vuotiaana (tyypin II) psoriaasiin sairastuneilla niveloireet alkavat usein varsin pian iho-oireiden ilmaantumisen jälkeen.
 • Pienellä osalla niveloireet edeltävät iho-oireita.
 • Niveloireiden esiintymisestä lapsipsoriaatikoilla ei ole luotettavaa tutkimustietoa. Alle 10 prosenttia lasten kroonisista artriiteista on nivelpsoriaasia.
 • Naiset ja miehet sairastuvat nivelpsoriaasiin yhtä usein, mutta spondyloartropatia (=selkärankareuma) on miehillä yleisempi.
Julkaistu: 29.11.2013
Kommentoi »