Fibromyalgia
Fibromyalgia on sairaus, joka oireilee laaja-alaisina, jatkuvina kipuina lihaksistossa ja nivelien alueella.

Fibromyalgia on syntymekanismiltaan huonosti tunnettu, reumatauteihin läheisesti liittyvä sairaus, joka oireilee laaja-alaisina, jatkuvina kipuina lihaksistossa ja nivelien alueella. Tyypillisesti kipuja ja kosketusarkuutta esiintyy kehon jokaisella neljänneksellä: sekä ylä- että alavartalolla ja sekä vasemmalla että oikealla puolella kehoa.

Kipuoireiden lisäksi fibromyalgia-oireyhtymään liittyvät tavallisina oireina myös uupuneisuus, unen häiriöt, lihasjäykkyys sekä niin sanottujen fibromyalgia-pisteiden aristus. Oireina voi olla myös esimerkiksi suolen, virtsateiden ja sydämen oireet sekä ahdistus ja masennus.

Fibromyalgian tarkkaa syntytapaa ei tunneta. Nykykäsityksen mukaan taustamekanismina fibromyalgia-oireyhtymälle pidetään hermoston toiminnallisia muutoksia, kuten kivunsäätelyjärjestelmän herkistymistä sekä kipua vaimentavien hermoratojen heikentymistä.

Kuitenkin lukuisia altistavia ja laukaisevia tekijöitä on kyetty tunnistamaan. Näitä ovat muun muassa ylipaino, riittämätön uni, liikkumattomuus ja henkinen stressi.

Lähteet:

Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Kalso E. ym. (toim.). Kipu. Kustannus Oy Duodecim 2009.

Hannonen P & Mali M. Fibromyalgia. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Mustajoki P. Tietoa potilaalle: Fibromyalgia, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2017.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu. Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2015.

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi