Terve.fi

Fibromyalgian oireet

Fibromyalgian oireet
Fibromyalgian oireisiin kuuluu pitkäaikainen kipu ympäri kehoa, kosketusarkuus, uupuneisuus, lihasjäykkyys ja unen katkonaisuus.
Teksti
Julkaistu: 30.4.2018

Fibromyalgian oireyhtymään liittyy tyypillisesti pitkäaikainen kipu kehon oikealla ja vasemmalla puolella, sekä ylä- että alavartalolla, kosketusarkuus, aamusta alkava ja jopa koko päivän kestävä uupuneisuus ja lihasjäykkyys sekä unen katkonaisuus. Vuonna 1990 fibromyalgian luokittelukriteereiksi luettiin vähintään 11 pisteen aristus elimistön eri puolilla tutkittavista 18 pisteestä. Näiden ns. fibromyalgiapisteiden diagnostista merkitystä pelkästään fibromyalgian yhteydessä on kritisoitu ja vuonna 2011 esitettiinkin uusi luokittelukriteeri, jonka mukaan diagnoosia ei voi tehdä fibromyalgiapisteiden tutkimisen perusteella.

Toimintakyky on usein merkittävästikin heikentynyt. Fibromyalgiassa tavallisia oireita ovat myös suoli-, virtsatie- sekä sydänoireet, kuten rytmihäiriötuntemukset sekä raajojen puutumiset ja turvottelun tunteet, keskittymiskyvyn vaikeus, muistiongelmat sekä ahdistus ja masennus tai alavireisyys. Oireet vaihtelevat osin ulkoisten tekijöiden kuten sään muutoksista sekä stressin vaikutuksesta.

Fibromyalgiaan näyttää liittyvän nivelten yliliikkuvuus, huonontunut lämmönsieto, joka suomalaisilla ilmenee usein saunan oireita pahentavana vaikutuksena. Oireyhtymään voi liittyä myös huono fyysinen kunto ja alentunut suorituskyky.

Fibromyalgia-diagnoosi perustuu vielä tällä hetkellä hyvin pitkälti lääkärin vastaanotolla tekemään oirehaastatteluun ja potilaan tutkimiseen, sekä muiden laaja-alaista kipua aiheuttavien syiden poissulkeminen. Laaja-alaista kipua elimistössä voivat aiheuttaa myös elimistön tulehdusprosessit, polyneuropatiat eli hermosäikeiden sairaudet, joiden tavallisin aiheuttaja on diabetes (tyyppi 1, tyyppi 2), masennus ja ahdistuneisuus.

Diagnoosia tukee pitkään (yli 3 kuukautta) jatkuneet oireet, unihäiriöt ja aamujäykkyys. Erotusdiagnostisesti on hyvä mitata veren tulehdusarvot. Normaalit tulehdusarvot verikokeissa puhuvat fibromyalgian puolesta.

Lähteet:

Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Kalso E. ym. (toim.). Kipu. Kustannus Oy Duodecim 2009.

Hannonen P & Mali M. Fibromyalgia. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Mustajoki P. Tietoa potilaalle: Fibromyalgia, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2017.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu, Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2015.

1 kommentti