Terve.fi

Yleistietoa nivelrikosta

Yleistietoa nivelrikosta
Nivelrikko eli artroosi on sairaus, joka vaatii säännöllistä seurantaa. Nivelrikkoon ei ole parantavaa lääkehoitoa.
Julkaistu: 6.8.2019
Nivelrikon perimmäinen syy on tuntematon. Nivelrikko ei nykyisen tietämyksen mukaan ole pelkästään nivelruston eli nivelen liukupinnan passiivista kulumista. Kyseessä on tapahtumasarja, jossa soluväliaineen hajoaminen voittaa rustoa korjaavat tapahtumat. Sen seurauksena rustoa alkaa rappeutua, siihen syntyy vauriokohtia sekä puutosalueita ja rusto saattaa kulua jopa kokonaan pois. Rustonalainen luulevy paksuuntuu ja luun uudismuodostuksen seurauksena ruston reunoille nivelkapselin, nivelsiteiden ja jänteiden kiinnittymiskohtiin muodostuu luisia nokkaumia eli osteofyyttejä. Vaurioituneeseen niveleen voi syntyä rasituksen seurauksena tulehdusreaktio, joka aiheuttaa kipua ja nivelen turpoamista. Eräs syy siihen on ilmeisesti rustosta irtoavien kappaleiden paikallinen ärsytys nivelkalvoilla ja –pinnoilla.
Lue lisää nivelrikon oireista.
Nivelrikon riskitekijät vaihtelevat nivelkohtaisesti. Niitä ovat esimerkiksi ikääntyminen, ylipaino, ruumiillisen työn aiheuttama rasitus, nivelten vammat, tulehduksellinen nivelsairaus, synnynnäiset epämuodostumat, nivelten kehityshäiriöt, perinnölliset tekijät ja kilpaurheilu, joka altistaa niveliä iskukuormitukselle. Sopiva nivelen kuormitus, kuten vapaa-ajan liikunta, ei lisää riskiä saada polvi- tai lonkkanivelen nivelrikkoa, jos nivel ei ole vammautunut. Naisilla nelipäisen reisilihaksen heikkous ja yli 50-vuoden ikä ovat polvinivelen artroosin riskitekijöitä.

Nivelrikon seuranta

Nivelrikko on etenevä sairaus, joka vaatii säännöllistä seurantaa. Oireiden pahentuessa tai hoidon käydessä riittämättömäksi on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Tekonivelleikkauksen jälkeen on käytävä säännöllisesti kontrollikäynneillä. Mikäli nivelrikko on hallinnassa, seurannalle ei ole tarvetta.
Lisätietoa nivelrikon hoidosta.

Nivelrikon periytyvyys

Nivelrikon taustalla saattaa olla useita sairastumiselle altistavia geenejä. Niiden vaikutuksesta nivelrusto voi olla alttiimpi vaaratekijöille, kuten vammoille, virheasennoille ja rasitukselle, jotka voivat johtaa nivelrikkoon.

Nivelrikon yleisyys

Nivelrikko on yleisin nivelsairaus maailmassa. Suomessa nivelrikkoa ei esiinny juuri ollenkaan alle 45-vuotiailla. Sen sijaan esimerkiksi noin viidesosalla 75–84-vuotiaista on lonkan nivelrikko. Ikääntyneiden määrän kasvu nostaa nivelrikosta kärsivien suhteellista osuutta väestössä.

Nivelrikon ennuste

Nivelrikkoon ei ole tähän mennessä löydetty parantavaa lääkehoitoa. Enemmistö tulee toimeen sairautensa kanssa, ja painonhallinnalla sekä lihasvoimien ylläpidolla voidaan rajoittaa taudin etenemistä. Jos nivelrikko kuitenkin etenee riittävän pitkälle, ainoa toimintakykyä parantava hoito on tekonivelleikkaus.
Lähteet:
Arokoski J ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2009.
Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Lonkan nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Polven nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.
Roberts PJ ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2010.
Ruskoaho H ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.
Stolt M ym. (toim.). Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim 2016.
Tilvis R ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.
ICD-10:
M15 Moninivelrikko
M15.0 Primaarinen yleistynyt nivelrikko
M15.3 Sekundaarinen usean nivelen nivelrikko
M15.4 Erosiivinen nivelrikko
M15.8 Muu moninivelrikko
M15.9 Määrittämätön moninivelrikko
M16 Lonkan nivelrikko
M17 Polven nivelrikko
M18 Peukalon kämmennivelen nivelrikko
M19 Muut nivelrikot
M19.0 Muun nivelen primaarinen nivelrikko
M19.1 Muun nivelen posttraumaattinen nivelrikko
M19.2 Muu sekundaarinen nivelrikko
M19.8 Muu nivelrikko
M19.9 Määrittämätön nivelrikko
1 kommentti