Terve.fi

Fibromyalgian hoito

Fibromyalgian hoito
Fibromyalgiaan ei ole parantavaa hoitoa. Hoidolla pyritään vähentämään oireita sekä parantamaan potilaan elämänlaatua.
Teksti
Julkaistu: 1.5.2018

Fibromyalgian hoidossa käytetään sekä lääkkeettömiä että lääkehoitoja. Hoidon tarvetta arvioidaan fibromyalgian vaikeusasteen perusteella. Parantavaa hoitoa fibromyalgiaan ei ole, hoidolla pyritään vähentämään oireita sekä parantamaan potilaan elämänlaatua. Oireyhtymän hoidossa toimintakykyä, oireiden- ja elämänhallintaa parantavat lääkkeettömät hoidot ovat kuntoutumisessa tärkeimmät.

Lääkehoidon suurin merkitys on, että se mahdollistaa lääkkeettömien, kuntouttavien hoitojen toteuttamisen. Hoitojen teho saattaa olla rajallinen ja sopivimman hoidon löytyminen kullekin potilaalle saattaa vaatia useiden erilaisten hoitojen kokeilemista. Hyvä hoitosuhde on fibromyalgian hoidossa oleellisen tärkeä.

Ei-lääkkeellisistä hoidoista liikunnan on todettu vähentävän kipua ja lihasjännityksiä sekä parantavan lihasvoimaa. Yksilöllisen kuntoutusohjelman laatiminen onkin tärkeää oireyhtymän hoidossa ja hallinnassa.

Usein kannattaa lähteä liikkeelle happivelkaa aiheuttamattomilla liikuntamuodoilla, kuten kävelyllä, pyöräilyllä tai uinnilla. Liikuntaa tulee olla säännöllisesti, esimerkiksi kaksi kertaa viikossa, ja sitä lisätään vähitellen potilaan kehoa kuunnellen.

Fibromyalgiapotilailla lihasten palautuminen on usein normaalia hitaampaa ja liikuntaan kannattaa yhdistää sekä venyttelyt että rentoutumisharjoitteet.

Elämän stressitekijät pyritään minimoimaan esimerkiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian keinoin. Osa fibromyalgiapotilaista hyötyy tilapäisesti hypnoosihoidosta. Käyttäytymisterapeuttisesta hoidosta on saatu myös hyviä kokemuksia. Unihäiriöitä pyritään hoitamaan myös häiriötekijöiden minimoinnilla, esimerkiksi kehotetaan potilasta välttämään kahvia, alkoholia sekä stressiä. Nukkumisolosuhteisiin tulisi kiinnittää huomiota.

Lääkehoidossa vahvin näyttö tehosta on kipukynnys- eli masennuskipulääkkeisiin luettavalla amitriptyliinillä, joka korjaa unihäiriöitä ja lievittävää kipuoireita useimmilla fibromyalgiapotilailla. Monilla potilailla oireyhtymään liittyvään masennukseen on myös saatu hyviä tuloksia uudemmilla masennuslääkkeillä, kuten fluoksetiinilla. Fluoksetiinilla ei tosin liene vaikutusta kipuun.

Särkylääkkeiden apu fibromyalgiakivussa on usein huono, kuten myös lihaksia rentouttavien lääkkeiden. Kuvatut tulehduskipulääkkeiden ja parasetamolin käytön vaikutukset liittynevät potilaalla samanaikaisesti koettuun ei-fibromyalgiseen kipuun.

Noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinoton estäjät duloksetiini, milnasipraani sekä suurehkolla annoksella pregabaliini lievittävät fibromyalgiapotilaan kipuja, ja ovat saaneet lääkintäviranomaisten hyväksynnän.

Fibromyalgian omahoito

Fibromyalgia-oireyhtymän hoitoon kuuluvat ei-lääkkeelliset sekä lääkehoidot. Nämä hoitolinjat yhdistetään yksilöllisesti potilaan tila huomioiden. Ei-lääkkeellisillä hoidoilla pyritään parantamaan potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua, lääkehoidon tavoitteena sen sijaan on lievittää oireita.

Säännöllinen liikunta osana fibromyalgian ei-lääkkeellisenä hoitona:

  • Liikunta vähentää usein sekä kipua että lihasjännitystä ja parantaa lihasvoimaa.
  • Suositaan aerobista liikuntaa, kuten kävelyä, pyöräilyä, hiihtoa ja vesiurheilua.
  • Happivelkaa aiheuttava liikunta saattaa pahentaa oireita, mutta liikunnan määrää ja rasitustasoa lisätään potilaan vointi huomioiden.
  • Esimerkiksi pilates lievittää fibromyalgiapotilaan kipuja, ja näin parantaa elämänlaatua.
  • Unen laadun parantaminen välttämällä häiriötekijöitä (kahvi, alkoholi, stressi).
  • Nukkumatilan tulisi olla häiriötön ja siihen tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi sopivan sängyn valinnalla.
  • Rentoutumis- ja venytysharjoitukset parantavat usein yöunta ja kivun hallintaa, lisäksi ne helpottavat lihasjännitystä. Esimerkiksi joogasta on koettu olevan hyötyä myös kivunlievityksessä.

Fibromyalgian lääkehoito

Fibromyalgiaan ei ole yhtä parantavaa lääkettä, hoito on lähinnä oireiden lievittämistä. Tulehduskipulääkkeistä ja lihasrelaksanteista ei ole koettu olevan apua fibromyalgiseen kipuun. Masennuslääkkeillä hoidetaan fibromyalgiaan usein liittyvää masennusta, ja niiden on todettu parantavan fibromyalgiapotilaiden unenlaatua ja uupumusta ja helpottavan kipua. Lääketeollisuus pyrkii tuottamaan uusia, mahdollisimman täsmällisiä lääkkeitä fibromyalgian hoitoon.

Fibromyalgian hoidossa tärkeintä on suunnitella yhdessä lääkärin kanssa henkilökohtainen kuntoutusohjelma yksilöllisesti potilaan oireet huomioiden, jota noudattamalla sairaus voidaan hyvin pitää kurissa. Hyvä hoitosuhde on fibromyalgia-oireyhtymän peruspilareita. Sopeutumisvalmennuskursseista voi olla myös merkittävää hyötyä oireiden hallinnassa. Reumayhdistykset, eräät paikkakunnat ja Kela järjestävät fibromyalgiapotilaille kuntoutuskursseja ja vertaistukiryhmiä.

Vaivaako fibromyalgia, milloin lääkäriin?

Lääkäriin olisi hyvä ottaa yhteyttä, mikäli koet seuraavia oireita:

  • Sinulla on pitkään kestäneitä (3 kuukautta) kipuja laajasti kehon eri puolilla, kuten niskassa, nivelissä ja alaselässä. Kivun laatu ja sijainti muuttuvat ilman selitettävää syytä, kuten kaatumista.
  • Sinulla on ollut unihäiriöitä, nukut katkonaista unta, et koe virkistymistä unesta tai olet havainnut aamujäykkyyttä (nivelissä, lihaksissa).
  • Koet uupumusta aamusta iltaan, sekä havaitset keskittymiskyvyttömyyttä, hankaluutta oppia uutta tai muistihäiriöitä.

Lähteet:

Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Kalso E. ym. (toim.). Kipu. Kustannus Oy Duodecim 2009.

Hannonen P & Mali M. Fibromyalgia. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Mustajoki P. Tietoa potilaalle: Fibromyalgia, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2017.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu, Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2015.

Kommentoi »