Terve.fi

Sarveiskalvojen herkkyys ja silmien kipu ovat yleisiä vaivoja fibromyalgiaa sairastavilla

Sarveiskalvojen herkkyys ja silmien kipu ovat yleisiä vaivoja fibromyalgiaa sairastavilla
Fibromyalgiapotilailla on enemmän silmäongelmia, kuten sarveiskalvojen herkkyyttä. Lue lisää.
Julkaistu 4.3.2018

Tuoreen tutkimuksen mukaan fibromyalgiapotilailla on keskivertoa enemmän silmäongelmia, kuten esimerkiksi sarveiskalvojen herkkyyttä.

Tammikuun lopussa Eye -lehdessä julkaistun pienen turkkilaisen tutkimuksen mukaan fibromyalgiaa sairastavilla potilailla on enemmän silmäongelmia kuin terveillä kontrollihenkilöillä. Erityisesti silmien alueen kipu ja sarveiskalvojen herkkyys olivat yleisempiä kuin muilla. Tulos vahvistaa aiempia käsityksiä siitä, että fibromyalgiaan voi liittyä myös silmiin kohdistunutta kipua.

Tutkimukseen otettiin 36 fibromyalgiaa sairastavaa potilasta, joiden keski-ikä oli 46 vuotta. Potilaista 30 oli naisia ja 6 miehiä. Kontrollihenkilöiksi otettiin 33 naista ja 6 miestä, keski-iältään 44-vuotiaita, joilla ei ollut fibromyalgiaa. Yhdelläkään potilaalla tai kontrollihenkilöllä ei ollut diagnosoitua silmäsairautta.

Potilaille tehtiin laaja silmätutkimus, johon kuului muun muassa kyynelfilmin hajoamiseen kuluvan ajan mittaaminen (TBUT-testi) sekä kyyneltuottoa mittaava Schirmerin I-testi (SIT). Potilaiden subjektiivista kokemusta silmien kivusta arvioitiin Ocular Surface Disease Index (OSDI) pisteytyksellä ja sarveiskalvon herkkyyttä Cochet-Bonnet -tutkimuksella.

Selkein ero fibromyalgiapotilaiden ja terveiden kontrollien välillä havaittiin sarveiskalvojen herkkyydessä, ja myös OSDI -pisteet korreloivat sarveiskalvojen tuloksen kanssa: keskimääräiset OSDI -pisteet olivat fibromyalgiapotilailla 19,89 ja 6,13 terveillä kontrollihenkilöillä. Sen sijaan SIT ja TBUT- tuloksissa ei havaittu merkittävää eroa ryhmien välillä, eikä potilaan ikä, sukupuoli tai visuaalinen havainnointikyky näyttänyt myöskään vaikuttavan tuloksiin.

Tutkimuksen ensisijaisena tuloksena havaittiin siis se, että varsinkin fibromyalgiapotilailla sarveiskalvojen herkkyyttä ja silmien kipua voi ilmetä, vaikka kyynelkalvo ja kyynelten tuotto olisi normaalia.

- Tämä tulos muistuttaa meitä siitä, että silmien kipu ei johdu aina kuivasilmäisyydestä. Vaikka kyynelfilmin toimintahäiriö on usean sairauden takana, se ei ole ainoa mekanismi silmien kivun takana. Neurologisten häiriöiden, kuten fibromyalgian taustalla olevat syyt ja myös hoitomenetelmät ovat melko erilaisia kuin pelkän kyynelfilmin puutteen hoito. Olisi tärkeää, että silmälääkärit tunnistaisivat oireiden lähteen, professori Winston D. Chamberlain tiivisti uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi

Lue lisää:

Kommentoi »