Uniapnea

Uniapnea voi olla syy kuorsauksen ja väsymyksen taustalla. Uniapneassa ylemmät hengitystiet ahtautuvat nukkumisen aikana.

Uniapnea on oireyhtymä, jossa oireina ovat unen aikana esiintyvät hengityskatkokset ja kuorsaaminen sekä päiväaikainen väsyminen.

Lue lisää uniapnean oireista.

Uniapnea aiheuttaa haittaa toimintakyvylle, ja sen tiedetään altistavan mm. liikenneonnettomuuksille. Laihduttamisesta on usein apua uniapnean oireisiin ja painonhallinta on usein tärkein hoitokeino uniapnean hoidossa. Uniapnean muu hoito on lähinnä erilaisten teknisten apuvälineiden käyttöä. Leikkaushoidosta voi joissakin tapauksissa olla hyötyä.

Uniapnean aiheuttaja

Uniapnean syy on ylempien hengitysteiden ahtautuminen unen aikana. Ahtautuminen on tavallisinta nenän ja nielun alueella. Täysin selvää kuvaa siitä, miten yksittäisen potilaan kohdalla hengitystiet ahtautuvat, on hankala muodostaa.

Lisätietoa uniapnean hoidosta.

Myötävaikuttavina tekijöinä uniapneaan voi olla ylipaino (n. 60 % potilaista on ylipainoa), hengitystä lamaavien lääkkeiden tai alkoholin käyttö. Samoin tupakointi ja hoitamaton nenän tukkoisuus esim. allergian vuoksi voi pahentaa oireita. Uniapnea on riskitekijä mm. sepelvaltimo- ja verenpainetaudille.

Millainen on uniapnean ennuste? Lue lisää uniapneasta.

Lähteet:

Uniapnea aikuisilla, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017.