Terve.fi

Uniapnea yleistietoa

Uniapnea yleistietoa
Uniapnea on yleisempää miehillä. Arvioiden mukaan jopa 4 prosenttia työikäisistä miehistä kärsii uniapneasta.

Uniapnean seuranta voidaan toteuttaa perusterveyden huollossa eli esimerkiksi terveyskeskuksessa, etenkin kun kyseessä on lieväoireinen uniapnea. Seurannan tiheys on potilaskohtaista ja lääkäri määrittää seuranta-ajat. Uniapneakiskokontrollit toteutetaan yleensä hammaslääkärin toimesta.

Uniapnean periytyvyys

Rakenteelliset ominaisuudet näyttelevät suurta osaa uniapneassa. Näin ollen uniapnean voidaan sanoa olevan jossakin määrin periytyvää. Kyseessä ei ole kuitenkaan sanan varsinaisessa merkityksessä perinnöllinen sairaus tai ainakaan sen geneettistä taustaa ei vielä kunnolla tunneta.

Lue lisäksi uniapnean oireista.

Uniapnean yleisyys

Uniapnea on hieman yleisempi miehillä kuin naisilla. On arvioitu, että työikäisistä naisista noin 2 % ja miehistä noin 4 % sairastaisi uniapneaa.

Millainen on uniapnean ennuste? Lue lisää uniapneasta.

Uniapnean ennuste

Uniapnean asianmukainen hoito on tärkeää, sillä uniapnea lisää riskiä sairastua verenpaine- ja sepelvaltimotautiin. Lisäksi uniapneapotilailla on kohonnut riski joutua liikenneonnettomuuteen tai muuhun vastaavaan tarkkaavaisuusonnettomuuteen.

Lähteet:

Uniapnea aikuisilla, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017.

ICD-10:

G47.3 Uniapnea

Julkaistu: 7.5.2018
Kommentoi »