Terve.fi

Uniapnean hoito

Uniapnean hoito
Uniapnean hoito on yleensä laitehoitoa eli CPAP-hoitoa. Uniapnean hoitoon ei ole varsinaista lääkehoitoa.

Uniapneaan ei ole tarjolla varsinaista lääkkeellistä hoitoa. Laihduttaminen saattaa vähentää oireita huomattavasti. Tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen ja alkoholin käytön välttäminen saattaa myös parantaa oirekuvaa jonkin verran. Nenän tukkoisuuden hoitaminen voi samoin auttaa tilannetta.

Uniapneaa hoidetaan usein CPAP-laitteella (continuous positive airway pressure). CPAP-laitteen avulla ilmatiet on mahdollista pitää auki myös unen aikana jatkuvan ilmanpaineen avulla. Laitehoitoa käytetään siis öisin ja sillä aiheutetaan nielun ja ylempien hengitysteiden alueelle ympäristöä korkeampi paine, mikä edesauttaa hengitysteiden auki pysymistä. Näin yöunen pirstoutuminen on vähäisempää, jolloin päiväaikainen väsymyskin korjaantuu. Laite on jonkin verran epämiellyttävä käyttää, mutta hyvät tulokset ovat omiaan parantamaan hoitomyönteisyyttä.

Lue lisätietoa uniapnean oireista.

Laitteet ovat kuitenkin kehittyneet alkuajoista huomattavasti miellyttävämmiksi ja hoidon teho on usein jopa dramaattinen parantaessaan uniapneapotilaan elämänlaatua. Potilas ei yleensä laitteesta suostu tällaisissa tapauksissa enää mistään hinnasta luopumaan ja pienet hoitoon liittyvät epämukavuudet unohtuvat.

Uniapneaa voidaan hoitaa myös uniapneakiskolla erityisesti lieväoireisilla potilailla, etenkin silloin kun CPAP-hoito ei tule kyseeseen. Uniapneakisko on hammaslääkärin toimesta muotoiltu suuhun ja hampaistoon sopiva kisko, joka siirtää alaleukaa hieman eteenpäin, aktivoi nielun lihaksistoa ja täten estää nielun ahtautumista unen aikana.

Uniapneaa voidaan hoitaa myös kirurgisesti siinä tapauksessa, jos elintapamuutos, kiskohoito tai CPAP-hoito eivät riitä ja potilaalla on jokin kirurgisesti korjattavissa oleva, uniapnealle altistava rakenteellinen tekijä.

Millainen on uniapnean ennuste? Lue lisää uniapneasta.

Lähteet:

Uniapnea aikuisilla, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017.

Julkaistu: 7.5.2018
Kommentoi »