Terve.fi

Yleistietoa verenpainetaudista

Yleistietoa verenpainetaudista
Verenpainetaudilla tarkoitetaan verenpaineen pysyvää koholla olemista
Julkaistu: 5.8.2019

Verenpainetaudin aiheuttajat

Aineistoista vaihdellen 90–95 prosentilla verenpainepotilaista sanotaan olevan idiopaattinen verenpainetauti, jolloin aiheuttajaa ei siis tarkkaan ottaen tunneta. Synonyymeinä käytetään joskus primaaria tai essentielliä verenpainetautia. Usein tämäntyyppisen taudin taustalla ovat elämäntapoihin liittyvät asiat, kuten tupakointi ja ylipaino.

Lopuilla sanotaan olevan sekundaarinen verenpainetauti. Sekundaarisessa verenpainetaudissa on löydettävissä jokin aiheuttaja, joka nostaa verenpainetta. Verenpainetta nostavia sairauksia ja tiloja on erittäin paljon, ja useat niistä ovat hyvin vaikeasti diagnosoitavissa ja hyvin harvinaisia. Yleisimpiä ovat kuitenkin pitkäaikaiset munuaissairaudet (2–5 %), munuaisten verenkierron sairaudet (0.2–3 %), primaari aldosteronismi (0.3–1.5 %), aortan ahtauma (0.2 %), Cushingin syndrooma (0.1–0.6 %), feokromosytooma (0.1–0.3 %) ja e-pillerien aiheuttama (0.2–1.0 %). Runsas, useita kertoja viikossa tapahtuva lakritsin tai salmiakin syönti paljastuu silloin tällöin verenpainetaudin aiheuttajaksi.

Verenpainetaudin seuranta

Jokaisen verenpainetautia sairastavan tulisi käydä säännöllisesti lääkärissä kontrollikäynneillä. Verenpainepotilaan seurannassa arvioidaan elintapamuutosten ja lääkehoidon toteutumista ja hoitotavoitteiden saavuttamista. Suositeltava yhden lääkkeen kokeiluaika on vähintään 4–6 viikkoa. Tärkeää on arvioida myös lääkkeiden mahdolliset haittavaikutukset. Seurantakäyntien tiheyteen vaikuttavat hoitotasapaino, sydänlihas-, munuais- ja silmänpohjavauriot sekä potilaan muut sairaudet, kuten diabetes.

Lisäksi tulisi toteuttaa säännöllinen verenpaineen mittaus ja tulokset pitäisi merkitä muistiin esim. verenpainekorttiin, jotta lääkäri saa kuvan pitempiaikaisesta verenpaineen tasosta. Elektronisen kotimittarin hankkiminen on suositeltavaa. Verenpaineen seurannassa on tärkeää, että mittaustulokset ovat luotettavia. Yksittäisistä, pikaisesti otetuista mittauksista ei voi tehdä johtopäätöksiä. Luotettava tulos saadaan neljänä eri päivänä tehtyjen kaksoismittausten keskiarvosta. Kotimittari on hyvä kalibroida joka toinen vuosi.

Hoidon vaikutukset arvioidaan 1–2 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai muuttamisesta. Kun verenpaine on saatu tavoitetasolle olisi hyvä käydä seurantakäynneillä 6–12kk:n välein. Osan seurantakäynneistä voi hoitaa sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Seurantaa varten potilaan tulisi mitata verenpainetasoaan kotona, mikäli mahdollista. Mahdollisten kohde-elinvaurioiden havaitsemiseksi tulisi lääkärin vastaanotolla käydä vähintään kahden vuoden välein.

Nesteenpoistolääkkeen vaikutus veren kaliumtasoon on tarpeen arvioida 1–3 kuukauden lääkehoidon jälkeen.

Verenpainetaudin periytyvyys

Verenpainetaudin taustalla on useita eri tekijöitä joista osa on perinnöllisiä, osa ympäristötekijöitä. On arvioitu että yksittäisen potilaan kohdalla noin 30–60 prosenttia verenpainetaudista olisi perinnöllisistä tekijöistä johtuvaa.

Verenpainetaudin yleisyys

Suomessa on noin 600 000 verenpainetautia sairastavaa eli noin 8 prosenttia väestöstä.

Verenpainetaudin ennuste

Pitkäaikainen, hoitamaton tai huonosti hoidettu verenpainetauti aiheuttaa useita vakavia sairauksia. Kohonneella verenpaineella on osuutta noin 75 prosentissa sydän- ja aivoinfarkteista. Kohonnut verenpaine aiheuttaa sydämen suurenemista, mikä voi aikaa myöten johtaa sydämen vajaatoimintaan. Noin 30 prosenttia munuaisten vajaatoiminnasta johtuu korkeasta verenpaineesta. Silmän verkkokalvo voi vaurioitua korkean verenpaineen vuoksi, mikä johtaa näkökyvyn heikkenemiseen, jopa sokeutumiseen.

Hoitamalla verenpainetautia hyvin edellä mainittujen ongelmien riskit pienenevät huomattavasti.

Lähteet:

Kohonnut verenpaine (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 3.4.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Braunwald: Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 6th ed., Copyright 2001 W. B. Saunders Company

ICD-10:

I10 Essentiaalinen (primaarinen) verenpainetauti, I15 Sekundaarinen korkea verenpaine

Kela: 205 Krooninen verenpainetauti

Kommentoi »