Huumeet

Huumeet ovat päihdyttäviä aineita, jotka vaikuttavat keskushermostoon. Mikään huume ei ole harmiton.

Huumeet ovat aineita, kemikaaleja ja kasveja, jotka vaikuttavat keskushermostoon ja aiheuttavat päihdyttäviä vaikutuksia. Huumeet eivät ole terveyden kannalta turvallisia, vaan aiheuttavat usein haittaa.

Huumeita ovat esimerkiksi kannabis, amfetamiini, ekstaasi, LSD, kokaiini, heroiini ja opioidit, muuntohuumeet sekä lääkeopioidit.

Käyttäjä saattaa hakea huumeilla päihdyttävää olotilaa, tavoitella euforian kokemusta tai turruttaa tunteitaan. Jotkut käyttävät päihteitä, koska he yrittävät hillitä vieroitusoireita tai hoitaa esimerkiksi kipuja. Tässä on vaaransa.

Huumepäihtymys tarkoittaa aivojen myrkytystilaa. Se voi näyttäytyä monella eri tavalla. Ihminen ei kykene hallitsemaan käytöstään, on euforinen, kärsii peloista ja ahdistuksesta tai potee harhaluuloja tai harha-aistimuksia.

Koska huumaavat aineet vaikuttavat keskushermostoon, käyttäjän tajunnan taso voi heikentyä ja hengitys lamaantua ja hänelle saattaa tulla vapinaa ja kouristuksia. Lisäksi voi olla pahoinvointia, sydämen toiminnanhäiriöitä ja verenpaineen muutoksia.

Kannabis voi aiheuttaa esimerkiksi ahdistus- ja paniikkihäiriöitä, heikentää oppimiskykyä ja altistaa psykoottisille oireille. Amfetamiini ja muut stimulantit johtavat unihäiriöihin, laihtumiseen ja fyysiseen huonokuntoisuuteen. Nekin voivat aiheuttaa psykoottista oireilua.

Heroiini, buprenorfiini ja muut opioidit aiheuttavat herkästi riippuvuutta. Heroiinin käyttöön liittyy äkkikuoleman riski, koska yliannostus voi lamata hengityksen.

Pistämällä käytettäviin huumeisiin liittyy myös vaara sairastua B- ja C-hepatiittiin sekä HIV-infektioon. Lisäksi sydänlihastulehdus sekä erilaiset iho- ja verisuonitulehdukset ovat yleisiä.

Myös tapaturmariski kasvaa, kun käyttää huumeita. Huumeet aiheuttavat joka vuosi myös myrkytyskuolemia ja itsemurhia.

Päihteet ovat tavallinen ongelma. Suomessa alkoholin käyttö ja siihen liittyvät haitat ovat olleet selvästi yleisempiä kuin huumeiden käyttö ja haitat. Huumeiden käyttö on kuitenkin lisääntynyt 2000-luvulla.

Vuoden 2014 väestökyselyn mukaan kannabista on elämänsä aikana kokeillut 19 prosenttia 15–69-vuotiaista suomalaisista.

Huumeet eivät korvaa alkoholin juomista. Esimerkiksi kannabista käytetään usein alkoholin rinnalla. Päihteiden sekakäyttö on tavallista. Se tarkoittaa usean eri aineen käyttämistä samaan aikaan.

Huumeet aiheuttavat sekä fyysistä että psyykkistä riippuvuutta. Huumeista voi kuitenkin päästä irti, ja huumeongelmiin on hoitoa.

Huumausainelain mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. Kiellosta voidaan kuitenkin poiketa lääkinnällisissä, tutkimuksellisissa ja valvonnallisissa tarkoituksissa.

Lähteet: Huumetilanne Suomessa 2014 -raportti (THL 2015), THL ja YTHS