Haullasi “” ei löytynyt yhtään osumaa

Tarkista hakusi ja poista mahdollisia rajausehtoja

Glaukooma eli silmänpainetauti (vanha nimitys viherkaihi) on näköhermon sairaus, jossa silmänpohjan papilla eli näköhermon nysty vaurioituu.

Näköhermovaurio aiheuttaa eteneviä näkökenttäpuutoksia.

Lue lisää glaukooman oireista.

Glaukoomasta yleisesti käytetty nimi silmänpainetauti on osin harhaanjohtava, sillä arvioiden mukaan 30-50 %:lla glaukoomaa sairastavista potilaista silmänpaine on normaali. Glaukooma voi siis syntyä normaalipaineiseenkin silmään.

Lue lisäksi glaukooman hoidosta.

Silmän normaalipaine on 10-21 elohopeamillimetriä (mmHg). Kohonnut silmänpaine ei kuitenkaan useimmiten itsessään johda glaukoomaan, vaan on glaukooman riskitekijä.

Erilaisia glaukoomatyyppejä tunnetaan noin 50.

Lisätietoa glaukoomasta.

Lähteet:

Näkövammarekisterin vuosikirja 2016, Näkövammaisten liitto ry.

Uusitalo H. Glaukooman diagnostiikan ja hoidon periaatteet, Silmätautien käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2018.

Seppänen M. Silmänpainetauti (glaukooma), Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Glaukooma. Käypä hoito - suositus, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Glaukoomaseura ry:n asettama työryhmä Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Kivelä T. ym. Silmätautien genetiikka, Lääketieteellinen genetiikka, Kustannus Oy Duodecim 2016.