Hyvänlaatuinen asentohuimauksen oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen diagnoosi voidaan tehdä ilman kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia vastaanotolla lääkärin suorittamin testein. Lääkehoitoa ei tarvita, hoidoksi riittää sakan poistaminen kaarikäytävästä asentohoidolla. Jos tämä ei toistettunakaan auta, voidaan joutua turvautumaan kirurgiseen hoitoon, jossa kaarikäytävä tukitaan.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee yleensä itsestäänkin, mutta hoidoin voidaan paranemista oleellisesti nopeuttaa. Kaikilla huimausoire ei parane itsestään laisinkaan. Useimmilla huimausoireisto uusiutuu ajan kuluessa.

Lähteet:

Saarelma O. Tietoa potilaalle: Huimaus, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Atula T. Atula S. Huimaus, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Jutila T. Hirvonen T. Korvaperäisen huimauksen patofysiologia ja hoito, Suomen Lääkärilehti 2014;69(47):3167-3173, Suomen Lääkäriliitto.

Niemensivu R. Hyvänlaatuinen asentohuimaus (BPPV), Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.