Terve.fi

Huimaus ylösnoustessa voi olla yhteydessä eteisvärinään

Huimaus ylösnoustessa voi olla yhteydessä eteisvärinään

Mainos

Tutkimusta johtaneen Sunil Agarwalin tutkimusanalyysi perustui 12 122 potilaalta keskimäärin 15 vuoden aikana kerättyihin tietoihin. 936 eli noin kahdeksalla prosentilla koehenkilöistä oli eteisvärinää.

Tutkimuksessa havaittiin, että 13,1 prosentilla ortostaattisesta hypotensiosta tutkimuksen alussa kärsineellä ilmaantui eteisvärinää (incident atrial fibrillation), mikä oli lähes tuplasti yleisempää, kuin potilailla, joilla ei esiintynyt ortostaattista hypotensiota.

Tutkimuksessa ortostaattiseksi hypotensioksi katsottiin sellainen verenpaineen aleneminen, jossa systolinen verenpaine painui vähintään 20 elohopeamillimetriä tai diastolinen vähintään 10 elohopeamillimetriä alaspäin.

Kun tuloksissa huomioitiin henkilöiden ikä, sukupuoli ja rotu, ortostaattisesta hypotensiosta tutkimuksen alussa raportoineilla todettiin olevan peräti 70 prosenttia suurempi riski kehittää eteisvärinä verrattuna tilasta kärsimättömiin.

Tutkijoiden mukaan vielä ei kuitenkaan tiedetä, edeltääkö ortostaattinen hypotensio todella eteisvärinää. Yhteys näiden välillä kuitenkin tutkimuksen perusteella näyttäisi olevan.

Muu lähde: medpagetoday.com

Julkaistu: 30.11.2010