Terve.fi

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito
Hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ei ole olemassa lääkkeisiin perustuvaa hoitoa. Miten hyvänlaatuista asentohuimausta oikein hoidetaan?
Julkaistu: 30.4.2018

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoidon tavoitteena on saada kaarikäytävään kertynyt sakka takaisin sisäkorvan eteiseen eli vestibulumiin. Tehokkaaksi hoitomuodoksi on osoittautunut kaarikäytävien tyhjentäminen sakasta painovoiman avulla liikuttamalla päätä ja vartaloa liikesarjoin asiaan perehtyneen ammattilaisen opastuksella. Hoitoa kutsutaan asentohoidoksi.

Hoidossa käytetyt liikesarjat riippuvat siitä, missä kolmesta kaarikäytävästä sakka on oireita aiheuttamassa ja kummasta puolesta on kyse. Takimmaisen kaarikäytävän asentohuimauksessa hoitona käytetään Epleyn asentohoitoa, jonka avulla iso osa potilaista parantuu jo kertahoidolla.

Kaikki eivät kuitenkaan saa liikehoidoista helpotusta oireisiinsa. Tällaisissa tapauksissa voidaan harkita kirurgista hoitoa. Yleensä kirurgiaan lähdettäessä päädytään tukkimaan poikkeava kaarikäytävä luupuru-kudosliimatulpalla. Toimenpiteeseen liittyy kuitenkin pieni kuulonmenetyksen riski. Leikkauksen jälkeen esiintyy noin viikon ajan tasapainovaikeutta, jonka jälkeen tasapaino helpottuu.

Lähteet:

Saarelma O. Tietoa potilaalle: Huimaus, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Atula T. Atula S. Huimaus, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Jutila T. Hirvonen T. Korvaperäisen huimauksen patofysiologia ja hoito, Suomen Lääkärilehti 2014;69(47):3167-3173, Suomen Lääkäriliitto.

Niemensivu R. Hyvänlaatuinen asentohuimaus (BPPV), Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Kommentoi »