Epilepsiakohtauksen johtuvat aivojen ajoittaisesta purkauksellisesta sähkötoiminnasta.

Useimmiten epilepsian aiheuttaja on tuntematon (61 %). Aivovammat ja syntymää ennen, sen aikana tai pian sen jälkeen syntyneet vauriot kattavat molemmat 10 %. Aivoverenkiertohäiriöt, keskushermoston infektiot, aivokasvaimet ja muut aivosairaudet kattavat loput 19 %.

Periytyykö epilepsia? Lue epilepsian periytyvyydestä.

Lähteet:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Epilepsiat (aikuiset), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ry:n ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2016.

Tietoa potilaalle: Epilepsia aikuisella, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2015.

Epilepsian esiintyvyys, Neurologia, Kustannus Oy Duodecim 2014.