Terve.fi

Musiikista tulevaisuuden hoitokeino epilepsiaan?

Musiikista tulevaisuuden hoitokeino epilepsiaan?
Voitaisiinko epilepsian hoidossa käyttää tulevaisuudessa hoitokeinona musiikkia? Alustavat tutkimustulokset paljastavat, että epileptikon aivot reagoivat siihen eri tavalla.

Musiikilla saattaa olla ratkaisevia mahdollisuuksia epilepsian hoidossa, selviää tuoreista tutkimustuloksista. American Psychological Associationin vuosittaisessa kokouksessa esitellyistä tuloksista selviää, että musiikki vaikuttaa epilepsiapotilaan aivoihin eri tavalla.

- Uskomme, että tulevaisuudessa musiikkia voidaan käyttää helpottamaan epilepsiapotilaiden oloa, arvioi tutkimuksen esitellyt Christine Crayton tilaisuudessa.

Arviolta noin 80 prosenttia epilepsiapotilaista sairastaa temporaalilohkon epilepsiaa, jossa kohtausten alkuperä sijoittuu juuri temporaalilohkojen alueelle. Samalla alueella sijaitsee musiikkia käsittelevä auditiivinen aivokuori.

Tutkijat analysoivat 21 tutkittavan – joista osa kärsi epilepsiasta ja osa ei – aivotoimintaa EEG-menetelmällä. Aivotoimintaa nauhoitettiin sillä aikaa, kun tutkittavat kuuntelivat ensimmäisenä 10 minuutin hiljaisuutta, minkä jälkeen seurasi joko kattaus Mozartia tai John Coltranea. Tätä seurasi 10 minuutin hiljaisuus ja toinen, edellisistä soittamatta jäänyt kappale. Lopuksi hiljaisuutta seurasi vielä kolmas kymmenminuuttinen.

Tutkijat huomasivat, että henkilöiden aivotoiminta vilkastui selvästi musiikin aikana. Yllättävää oli kuitenkin se, että epilepsiasta kärsineiden henkilöiden aivoissa aivotoiminta vilkastui muita enemmän. Lisäksi toiminta oli synkronoidumpaa yhdessä musiikin kanssa. Craytonin mukaan tutkijaryhmällä ei ollut olettamuksia siitä, että tutkittavien välillä olisi näin selkeitä eroja.

Tutkijan mukaan tulokset yllättivät, ja vaikka musiikista ei olisikaan nykyhoitojen korvaajaksi, sitä voitaisiin mahdollisesti käyttää tulevaisuudessa nimenomaan kohtausten estämiseksi ja eräänlaisena interventiovälineenä.

Lue lisää:

Julkaistu: 11.11.2015
Kommentoi »