Terve.fi

Epilepsia muuttaa aivojen rakennetta oletettua voimakkaammin

Epilepsia muuttaa aivojen rakennetta oletettua voimakkaammin
Epilepsia vaikuttaa aivojen tilavuuteen ja tiheyteen paljon luultua enemmän.
Julkaistu 12.2.2018

Monikansallisen ENIGMA-tutkimuksen mukaan epilepsia vaikuttaa aivojen tilavuuteen ja tiheyteen paljon luultua enemmän.

Brain lehdessä julkaistussa ENIGMA-tutkimuksessa selvitettiin epilepsian aiheuttamia muutoksia aivojen rakenteessa. Tutkimukseen otettiin potilaita 14 eri maasta ja yhteensä 24 eri sairaalasta Euroopassa, Pohjois ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa sekä Australiassa.

Tutkimukseen otettiin 2149 epilepsiapotilasta, joiden aivojen magneettikuvia verrattiin 1727 terveen kontrollihenkilön kuviin. Tarkempien muutosten havaitsemiseksi epilepsiapotilaat jaettiin neljään alaryhmään: 367 potilasta idiopaattisen yleistyneen epilepsian ryhmään; 754 MTLE-ryhmään eli mesiaalisen ohimolohkon epilepsiaan, johon liittyi hippokampuksen skleroosi (vasen n= 415, oikea n= 339), ja kaikki loput 1028 muut epilepsiat-ryhmään.

Potilaiden magneettikuvista vertailtiin terveiden kontrollien kuviin aivojen kuuttatoista eri subkortikaalista- ja 68 kortikaalista osaa. Lisäksi potilailta kartoitettiin sairauden kesto, alkamisikä sekä oletettu taudinkuvan muutos iän myötä. Ensisijaisesti kuvista etsittiin laajalle alueelle levinneitä muutoksia subkortikaalisten alueiden tilavuudessa sekä ohentuneita kohtia kortikaalisissa osissa.

Tutkimuksen ensisijaisena tuloksena havaittiin pieniä, ​​mutta laajalle alueelle levinneitä muutoksia epilepsiapotilaiden aivojen subkortikaalisissa osissa. ​​Myös kortikaalisten osien harmaan-aineen paksuudessa havaittiin selkeää ohenemista. Terveisiin kontrollihenkilöihin verrattuna kaikilla epilepsiapotilaiden ryhmillä oli esimerkiksi huomattavasti pienempi oikeanpuoleinen talamus ja molemmin puolin ohuempi etukeskipoimu. Pienemmän subkortikaalisen tilavuuden ja korteksin paksuuden vähenemisen havaittiin liittyvän merkittävästi pidempään epilepsiataustaan kaikissa alaryhmissä.

Erityisesti molemmilla MTLE-alaryhmillä havaittiin myös voimakasta hippokampuksen tilavuuden vähenemistä sekä ohentuneita kohtia hippokampuksen ulkopuolisissa kortikaalisissa osissa, mukaan lukien presentraalisessa ja parasentraalisessa poimuissa. Lisäksi MTLE-ryhmien aivojen poimuissa havaitut rappeumat erosivat useilta osin keskenään riippuen siitä, oliko skleroosi oikealla vai vasemmalla puolella.

Tutkijoiden mukaan tulokset olivat odottamattomia.

- Sen sijaan, että rappeuman koolla olisi suurin merkitys, näyttää siltä, että eri epilepsiatyyppeihin liittyy erilainen alueellinen ”rappeumaprofiili” aivoissa, mitä tulee kortikaaliseen paksuuteen ja subkortikaaliseen tilavuuteen, tutkijatohtori Sanjay M. Sisodiya tiivisti uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi

Kommentoi »