Tupakoinnin lopettaminen

Tumppaa tai kuole. Tupakoinnin lopettaminen voi olla elämäsi paras päätös.
Eurooppalaisten ensikontakti tupakointiin tapahtui noin 1500-luvulla Amerikassa, jossa alkuasukkaat polttivat tupakkaa. Uudisasukkaat oppivat tavan nopeasti ja jo 1600-luvulla tupakointi oli levinnyt laajalti Eurooppalaisten keskuuteen.
1930-luvulla Yhdysvalloissa alettiin huomata tupakan vaikutus sairastavuuteen sekä kuolleisuuteen. Vuonna 1964 Yhdysvaltalainen asiantuntijapaneeli totesikin tupakoinnin olevan merkittävä terveyshaitta ja lisäävän selvästi kuolleisuutta.
Lue miten voit lopettaa tupakoinnin.
Lähteet:
Tupakoinnin tärkeimmät tunnetut terveyshaitat, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.