Terve.fi

Tupakointi täytyy lopettaa ennen kirurgista toimenpidettä

Tupakointi täytyy lopettaa ennen kirurgista toimenpidettä
Tupakasta vieroittautuminen olisi tärkeää aloittaa hyvissä ajoin ennen leikkausta. Tupakointi lisää huomattavasti riskiä saada joskus jopa hengenvaarallisia sivuoireita leikkauksen aikana tai sen jälkeen.
Julkaistu: 5.7.2017
Tupakasta vieroittautuminen olisi tärkeää aloittaa hyvissä ajoin ennen leikkausta. Riskien minimoimiseksi polttamatta tulisi olla ainakin kuukausi.
Tupakointi on yksi suurimmista riskitekijöistä, kun puhutaan kirurgisen toimenpiteen onnistumisesta, tiivistävät professori Hannu Kokki ja erikoistuva lääkäri Susanna Porela-Tiihonen Duodecim-lehden artikkelissaan.
Tupakoinnin vaikutuksia leikkaushoidon onnistumiseen on tutkittu paljon, ja tulokset ovat selvät: tupakointi lisää huomattavasti riskiä saada joskus jopa hengenvaarallisia sivuoireita leikkauksen aikana tai sen jälkeen. Tupakoinnin lopettaminen hyvissä ajoin ennen leikkausta vähentää riskiä jopa yli kolmanneksen.
Joskus leikkausoperaatiota joudutaan siirtämään tai ei voida tehdä ollenkaan, jos tupakoinnin lopettaminen ei onnistu.

Potilas ei aina tiedä vakavista sivuoireista

Vaikka tupakoinnin lopettamisesta varmasti muistutellaan, potilaat eivät silti saa aina tietää, miten vakavia riskejä tupakointi lisää leikkaustilanteeseen.
Jälkioireista yleisimpiä tupakoitsijoilla ovat leikkaushaavan tulehtuminen sekä hengityskomplikaatiot. Myös keuhkokuumeita ja laskimotukoksia esiintyy enemmän kuin tupakoimattomilla potilailla, ja tupakoitsijoilla on suurempi riski saada sydämen, munuaisten tai aivojen toimintahäiriö leikkauksen aikana. Luonnollisesti myös sairaalakuolleisuus on yleisempää.

Potilaalle kuuluisi käyttää yksilöllisesti tehokkainta vieroituskeinoa

Käypä hoito-suosituksen mukaan nikotiinista vieroittautuminen pitäisi aloittaa heti leikkaushoitoa suunniteltaessa. Harvalle nikotiiniriippuvaiselle riittää pelkkä käsky lopettaa tupakointi. Sen sijaan vierotushoidon tulisi olla systemaattista ja jokaiselle potilaalle pitäisi kartoittaa paras vieroituskeino.
Pitkän tähtäimen tavoitteena on aina tupakoinnin lopettaminen kokonaan. Neuvojen ja riskeistä kertomisen lisäksi käyttöön tulisi ottaa nikotiinikorvaushoito, sekä mahdollisesti myös tehokkaampi vieroituslääke. Mitä pidempään tupakointia on jatkunut, sitä pidempi vieroitushoito tarvitaan. Vahvassa riippuvuudessa vieroituslääke voidaan määrätä saman tien.

Tupakointi saattaa loppua kokonaan

Leikkaushoitoon joutuminen on oiva hetki lopettaa tupakointi kokonaan. Tutkimusten mukaan todennäköisyys tupakoinnin lopettamiseen kaksinkertaistuu, kun vieroitushoito tehdään oikein leikkausta edeltävänä aikana.
Tehokkaimmilla nykyisin käytetyillä vieroituslääkkeillä on saatu jopa neljäsosa käyttäjistä lopettamaan tupakointi kokonaan. Lääkkeiden käyttö itsessään voi aiheuttaa sivuoireita, mutta hyödyt ovat silti haittoja suuremmat, sillä leikkauksen komplikaatioriski pienenee.
Kommentoi »