Terve.fi

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen
Tupakoinnin lopettamiseen on paljon erilaisia konsteja. Lopettaminen kannattaa aina!
Julkaistu 5.4.2018

Tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa. Useat ihmisen käyttäytymisen tekijät vaikuttavat siihen, että tupakasta on vaikea päästä eroon. Tupakointi on myös sosiaalinen tapahtuma ja ympäristötekijät usein ajavat tupakointiin. Usein näkee tilanteita, joissa työpaikalla esimerkiksi tietyllä osastolla tupakoidaan runsaasti ja toisessa ei. Tupakoivien osastolla on vaikea lopettaa, kun taas tupakoimattomien puolella tupakointiin ei liity sosiaalista kanssakäymistä, jolloin tupakoinnistakin on helpompi päästä eroon tai sitä ei tule aloitettua alun perinkään.

Tupakoinnin lopettamiseen on monenlaisia konsteja. On olemassa erilaisia tukiryhmiä ja kursseja joita voi käydä. Lisäksi on kehitetty monenlaisia lääkkeenomaisia tuotteita, joilla voidaan lievittää tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita. Näistä tuotteista imeytyy elimistöön nikotiinia tasaisena pitoisuutena, jolloin tupakan tarve vähenee. Annostelumuotoja on useita: tabletteja, inhalaattoreita, laastareita sekä purukumeja.

Reseptilääkkeenä on myös saatavilla valmisteita, jotka ovat lisäävät kykyä pidättäytyä tupakoinnista ja helpottaneet näin tavasta luopumista

Tupakoinnin lopettaminen vaatii vakavaa päätöstä ja rautaista itsekuria. Lopettamisen avuksi voi koittaa myös muutamia apukeinoja.

Nikotiinikorvaushoito

Nikotiinikorvaushoitoa suositellaan, mikäli potilas polttaa yli 10 savuketta päivässä. Nikotiinikorvaushoito lievittää tupakoinnin lopetuksesta aiheutuvia vierotusoireita. Vieroitusoireet heikkenevät vähitellen ja kestävät noin kolme kuukautta. Tavanomaisesti hoidon kesto on 2-3 kuukautta, mutta joskus hoitoa voidaan jatkaa pitempäänkin, mikäli tässä ajassa vieroitusoireet eivät ehdi väistyä. Annoksen on oltava riittävä ja joskus yhdistetään kaksi eri annostelumuotoa. Nikotiinikorvaushoidon tarkoituksena on nostaa veren nikotiinipitoisuus sellaiselle tasolle, että tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyvät vieroitusoireet helpottuvat.

Korvaushoidon muotoja ovat laastari, purukumi, inhalaattori ja tabletit. Laastari ja tabletit ovat "huomaamattomia" hoitokeinoja, kun taas inhalaattori ja purukumi antavat myös fyysistä tekemistä. Korvaushoitojen päivähinnat ovat 2–5 euroa riippuen tuotteesta ja käyttäjästä. Tuotteet imeytyvät eri nopeudella ja niiden vereen siirtyvässä nikotiinimäärissä on eroja. Nikotiiniriippuvuustestillä voit luokitella nikotiiniriippuvuutesi ja sen mukaan valita sopivan nikotiinikorvaushoidon.

Lääkkeillä eroon tupakasta

Mikäli potilaalla on vahva nikotiiniriippuvuus, suositellaan tupakoinnin lopettamisen avuksi lääkehoitoa. Tupakkavieroitukseen on olemassa reseptillä saatavia lääkeaineita (bupropioni, nortriptyliini ja varenikliini), jotka ovat kaikki tehokkaita tupakkavieroituksessa. Varenikliinin vaikutus perustuu nikotiinireseptorien osittaiseen aktivaatioon ja tämän vuoksi sitä ei kannata yhdistää nikotiinikorvaushoitoon. Myöskään bupropioni- tai nortriptyliinihoidon yhdistäminen nikotiinikorvaushoitoon ei todennäköisesti paranna hoitotulosta.

Lähteet:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012.

Tupakoinnin lopettaminen, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Kommentoi »