Terve.fi

Yleistietoa tupakoinnin lopettamisesta

Yleistietoa tupakoinnin lopettamisesta
Tupakka lisää riskiä sairastua useisiin vakaviin sairauksiin. Lopettaminen kannattaa aina!
Julkaistu 5.8.2019

Tupakka on nautintoaine, johon liittyy fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Tupakan tiedetään olevan tärkein ehkäistävissä olevien sairauksien ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja. Eurooppalaisten ensikontakti tupakointiin tapahtui noin 1500-luvulla Amerikassa, jossa alkuasukkaat polttivat tupakkaa. Uudisasukkaat oppivat tavan nopeasti ja jo 1600-luvulla tupakointi oli levinnyt laajalti Eurooppalaisten keskuuteen.

1930-luvulla Yhdysvalloissa alettiin huomata tupakan vaikutus sairastavuuteen sekä kuolleisuuteen. Jo vuonna 1964 Yhdysvaltalainen asiantuntijapaneeli totesikin tupakoinnin olevan merkittävä terveyshaitta ja lisäävän selvästi kuolleisuutta.

Suomessa tupakoinnin polton väheneminen jatkui pitkään, kunnes vuonna 1997 polttavien määrä taittui taasen nousuun. Valitettavaa on varsinkin nuorten tyttöjen kasvanut tupakointi. Tupakka on todettu osalliseksi niin suureen joukkoon sairauksia, että jos keksittäisiin nyt, niin se kiellettäisiin kuten huumeet.

Miehistä noin 23 % ja naisista noin 16% tupakoi Suomessa. Tupakasta johtuvien sairauksien takia Suomessa kuolee noin 5 000 ihmistä vuodessa. Noin 60 % kaikista tupakoivista haluaisi lopettaa.

Tupakan sisältämät aineet

Tupakan savu on aerosoli, joka koostuu kiinteistä hiukkasista, nestepisaroista ja kaasuista. Tupakan savu sisältää yhteensä noin 4000 erilaista kemikaalia, jotka ovat peräisin tupakkakasvista, lannoitteista, torjunta-aineista ja tupakan valmistuksessa käytetyistä kemikaaleista. Tunnetuimmat haittavaikutusten aiheuttajat ovat terva, häkä ja nikotiini.

Terva on monen kemiallisen aineen yhdistelmä. Osa aineista on ns. karsinogeeneja. Terva ärsyttää keuhkoputkia ja aiheuttaa yskänärsytystä sekä ylenmääräistä liman erittymistä keuhkoputkien limakalvolta.

Häkää syntyy palamisessa. Häkä sitoutuu punasolujen hemoglobiinissa hapelle kuuluvalle paikalle huomattavasti happea hanakammin, jolloin se syrjäyttää hapen. Hapen kulku elimistössä estyy ja tämä johtaa kudosten hapensaannin huononemiseen. Hapensaannin huononeminen puolestaan vaikuttaa suorituskykyä heikentävästi ja voi aiheuttaa pääsärkyä sekä väsymistä.

Nikotiini on tupakan riippuvuutta aiheuttava ainesosa. Lisäksi se on merkittävä osatekijä sydän- ja verisuonisairauksien kehittymisessä. Nikotiini johtaa sopivina pitoisuuksina mielihyvän tunteeseen. Jos elimistö on tottunut nikotiiniin, eikä se sitä jostain syystä saa, ilmaantuu tyypillisiä vierotusoireita: levottomuutta, hikoilua, huonoa oloa, käsien tärinää ja päänsärkyä.

Tupakkariippuvuus

Tupakka on voimakas päihde ja erityisesti nikotiini aiheuttaa voimakasta fyysistä riippuvuutta. Nikotiini vaikuttaa aivoissa tapahtuvien reaktioiden kautta keskushermostoon ja mielialaan. Riippuvuuden astetta kuvaavat toistuvat lopetusyritykset, vieroitusoireiden voimakkuus ja aamun ensimmäisen savukkeen kiireellisyys. Kun säännöllinen nikotiiniannos jää saamatta, tupakoija saa vieroitusoireita. Ne voivat olla tupakanhimoa, ärtyneisyyttä, ahdistuneisuutta ja turhautuneisuutta. Tupakointiin liittyvät myös psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Yleisimmät tupakanhimoa aiheuttavat tekijät ovat stressi, sosiaaliset tilanteet, alkoholin nauttiminen ja ateriointi.

Tupakoinnin lopettaminen vaatii vakavaa päätöstä ja rautaista itsekuria. Lopettamisen avuksi voi koittaa myös muutamia apukeinoja.

Tupakan aiheuttamat sairaudet

Tupakka lisää riskiä sairastua useisiin vakaviin sairauksiin. Sydän- ja verisuonisairauksien riski lisääntyy merkittävästi. Sydäninfarktin riski on kasvaa noin 50 prosentilla. Alaraajojen verisuonien ahtautumisen riski lisääntyy myös selvästi. 90 prosenttia keuhkosyövistä johtuu tupakoinnista. Lisäksi kohdunkaulan, haiman, suun, huulien ja virtsarakon syövän riski kohoaa.

Kroonisen keuhkoputkitulehduksen ja hengitystieinfketioiden riski moninkertaistuu tupakoinnin myötä. Jos tupakointi jatkuu edelleen, riski kehittää krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus (keuhkoahtaumatauti eli COPD) on merkittävä. Kroonista obstruktiivista keuhkosairautta voisi kuvaille lähinnä vaikean astman ja kroonisen keuhkoputkentulehduksen yhdistelmäksi. Vaikeana sairautena se aiheuttaa merkittävää elämänlaadun alenemista ja invaliditeettia sekä johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

Akupunktion tai hypnoosin ei ole osoitettu tuovan apua tupakasta eroon pääsemisessä tutkimusten perusteella.

Lähteet:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012.

Tupakoinnin lopettaminen, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

ICD10:

F17.2 Tupakan käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä

Kommentoi »