Virtsarakon syöpä on yleinen syöpä erityisesti teollisuusmaissa. Sairastuneet ovat yleensä 60-80-vuotiaita ja alle 40-vuotiaan sairastuminen on harvinaista. Sairastumisen riskiä nostaa esimerkiksi tupakointi ja ammattialtistus kemikaaleille.

Virtsarakon syövän oireet ja niiden vaikeusaste riippuvat kasvaimen koosta ja sijainnista. Muita rakkosyövän oireita ovat virtsaamiskivut, kirvely sekä tihentynyt virtsaamistarve. Joillakin potilailla kasvain estää virtsan virtaamisen munuaisista virtsarakkoon, mikä aiheuttaa kipua munuaisten seudussa.

Potilaan ennuste riippuu muun muassa kasvaimen T-luokituksesta, pahanlaatuisuudesta (gradus), kasvainten lukumäärästä ja aikaisemmasta uusimistaipumuksesta.

Lähteet:

Bono, P. Virtsarakon syöpä. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2012

Joensuu H ym. (toim.). Syöpätaudit. Kustannus Oy Duodecim 2013

Mäkinen M ym. (toim.). Patologia. Kustannus Oy Duodecim 2012

Raitanen M. Rakkosyöpä. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2016

Roberts PJ ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim 2010

Taari K ym. (toim.). Urologia. Kustannus Oy Duodecim 2013