Terve.fi

Tupakka ja alkoholi ovat tärkeimmät miesten virtsarakon syövän riskitekijät

Tupakka ja alkoholi ovat tärkeimmät miesten virtsarakon syövän riskitekijät
Virtsarakon syöpä on yleistynyt hälyttävästi viime aikoina. Espanjalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa on selvitetty erilaisten tekijöiden vaikutusta virtsarakon syövän riskiin.
Julkaistu 28.1.2008

Tutkimuksen aineistona olivat kaikki miehet, joita hoidettiin cordobalaisessa sairaalassa virtsarakon syövän takia vuoden aikana. Miehet vastasivat kyselyyn, jolla erilaisia riskitekijöitä kartoitettiin. Lisäksi tutkimuksessa verrattiin virtsarakon syöpään ja hyvänlaatuisiin virtsateiden sairauksiin sairastuneita miehiä keskenään. Tapauksia oli yhteensä 74 ja verrokkeja 89.

Ikä, tupakointi ja alkoholin käyttö näyttivät olleen selvästi yhteydessä virtsarakon syöpään. Kalan, siipikarjan ja naudanlihan kulutus näyttivät sen sijaan suojaavan virtsarakon syövältä. Monimuuttuja-analyysin perusteella kalan ja siipikarjan kulutus näyttivät itsenäisinä tekijöinä suojaavan miehiä virtsarakon syövältä. Tärkeimmäksi altistavaksi tekijäksi osoittautui tupakointi. On mahdollista, että tupakka ja alkoholi tehostavat toistensa vaikutuksia riskitekijöinä. Aikaisemmin myös altistumisen kemian teollisuudessa tietyille aineille, kutenaniliiniväreille, on todettu kohottavan virtsarakon syövän riskiä, mutta parantunut työhygienia on vähentänyt niiden merkitystä. Tutkimuksissa on myös osoitettu, että hiusväriaineet ja permanenttiaineet eivät altista virtsarakonsyövälle.

Lähde: European Journal of Cancer Prevention2006;15:6.

Kommentoi »