Sairaudet

Maalareilla huomattavan kohonnut riski sairastua tähän syöpään

Maalarit altistuvat työssään huomattavasti muita ihmisiä enemmän syöpää aiheuttaville kemikaaleille. Tästä syystä etenkin maalarien virtsarakkosyöpäriski on merkittävästi korkeampi kuin muilla.

1.9.2010 Terve.fi

Virtsarakon syöpä kuuluu yleisimpien syöpien joukkoon. Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC (International Agency for Cancer Research) tutki sen yleisyyttä maalarien keskuudessa.

Suurin yksittäinen virtsarakon syövän aiheuttajista on tupakointi. Mutta kun tutkimuksen tuloksissa otettiin huomioon maalarien mahdollinen tupakointi, ilmeni, että maalausalan ammattilaisella on joka tapauksessa 30 prosenttia suurempi todennäköisyys sairastua virtsarakon syöpään.

Maalarien tiedetään altistuvan töissään osittain samoille kemikaaleille kuin mitä tupakka sisältää (esim. aromaattiset amiinit).

Syöpäriskiin vaikuttavat sukupuoli ja työuran pituus

Sukupuolten eroja syöpäriskin kehittymisessä tarkasteltiin neljässä tutkimuksessa. Niissä havaittiin, että naispuolisilla maalareilla on miehiä korkeampi virtsarakon syöpäriski. Syöpäriskiin vaikuttaa myös työuran pituus: mitä pidempään maalari oli työtään tehnyt, sitä suurempi virtsarakon syöpäriski hänellä tutkimusten mukaan oli.

Tutkimuskeskus kävi meta-analyysissään läpi kaikkiaan 41 erillisen tutkimuksen tulokset, joihin sisältyi lähes 3000 maalarien syöpätapausta.

Tulosten pohjalta tutkijat luokittelivat maalarin ammatin karsinogeeniseksi, eli syöpää aiheuttavaksi.

He eivät kuitenkaan osanneet sanoa, mitkä kemikaalit virtsarakon syöpäriskiä kohottivat. Tutkimusta johtaneen Neela Guhan mukaan maalien omille kemikaaleille altistumisen lisäksi on todennäköistä, että virtsarakon syöpäriskiä ovat nostamassa ympäristötekijät, kuten vanhojen maalien poistossa ja hionnassa syntyville aineille sekä asbestille altistuminen.

Tämä tulisi ottaa huomioon maalarien työympäristöissä, ja panostaa haitallisilta aineilta suojautumiseen.

Tutkimus julkaistiin heinäkuussa British Medical Journal -lehtiryhmään kuuluvassa Occupational and Environmental Medicine –lehdessä.

Muu lähde: Cancer Research UK

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi