Sydäninfarkti on vaarallinen, välitöntä hoitoa vaativa tila, jossa sydän vaurioituu hapenpuutteen vuoksi. Vaurio laajenee nopeasti, tunneissa, joten hoitoonpääsyn on tapahduttava nopeasti. Sydäninfarkti ilmenee usein pitkittyneenä tasaisena rintakipuna. Pahimmillaan johtaa äkkikuolemaan ilman ennakko-oireita.

Sydäninfarktin riskitekijät ovat hyvin tiedossa ja sydäninfarktin riskiä voikin pienentää elämäntavoilla. Ylivoimaisesti yleisin sydäninfarktin syy on sepelvaltimotauti.

Sydäninfarktityyppinen rintakipu on tasaisena jatkuvaa ja ankaraa. Se voi säteillä esim. hartioihin tai kaulalle. Usein kipuun liittyy kuolemanpelko. Kylmä hiki ja kasvojen kalpeus ovat myös infarktille ominaisia piirteitä.

Millainen on sydäninfarktin ennuste? Lue lisää sydäninfarktista.

Sydäninfarktin iskiessä ammattimainen lääketieteellinen hoito on tarpeen nopeasti.

Sydäninfarktin oireillessa on hakeuduttava välittömästi lääkäriin. Apua saa hätäkeskuksesta numerosta 112.

Lähteet:

Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu 3.4.2018). www.kaypahoito.fi

Kervinen H. Akuutti sepelvaltimo-oireyhtymä ja sydäninfarkti, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.