Terve.fi

Joka neljäs jättää työnsä vuosi sydäninfarktin jälkeen

Joka neljäs jättää työnsä vuosi sydäninfarktin jälkeen
Sydänkohtauksen saaneista potilaista moni palaa takaisin työelämään sydänkohtauksen jälkeen, mutta valtaosa lopettaa työskentelyn vuoden kuluessa.
Julkaistu 9.10.2017

Suuri osa potilaista palaa työelämään sydänkohtauksen jälkeen, mutta tutkimuksen mukaan merkittävä osa heistä lopettaa työskentelyn vuoden sisällä paluusta. Tanskalaistutkijoiden tulokset perustuvat 39 000:n vuosina 1997–2012 ensimmäisen sydänkohtauksensa saaneen 30–65-vuotiaan rekisteritietoihin.

Potilaista 22 000 oli työelämässä ennen sairastumista ja heistä 90 prosenttia myös palasi töihin vuoden sisällä sairastumisesta. Kun tutkijat kuitenkin jatkoivat seurantaa, rekisterit osoittivat joka neljännen lopettaneen työssään vuoden sisällä ja siirtyneen sosiaalietuuksien piiriin. Tämä on kolme kertaa enemmän kuin terveillä.

Työelämästä jääneet olivat usein yli 60-vuotiaita, mutta yllättäen heitä oli paljon myös 30–39-vuotiaissa. Myös masennus, sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöt olivat yleisempiä työssään lopettaneilla. Rekisterit eivät paljastaneet jättivätkö potilaat työnsä vapaaehtoisesti vai pakon edessä.

Merkittävä selittävä tekijä oli myös potilaiden taloudellinen ja sosiaalinen asema. Mitä koulutetumpi ja hyvätuloisempi henkilö oli, sitä todennäköisemmin hän pystyi jatkamaan työelämässä, tulokset osoittivat.

Tulokset eivät välttämättä yleisty suoraan Suomeen, mutta todennäköisesti erot eivät ole suuren suuria. Myös meillä työikäisistä sydänkohtauspotilaista valtaosa palaa työelämään sairausloman jälkeen. Pienen infarktin jälkeen monille riittää vain kahden viikon sairauspoissaolo. Fyysisesti raskas työ tai vuorotyö voi kuitenkin vaatia helpotettuja työjärjestelyjä työhön palaamisen yhteydessä.

Tulokset julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Kommentoi »