Terve.fi

Tupakointi tappaa enemmän ihmisiä kuin ilmansaasteet

Tupakointi tappaa enemmän ihmisiä kuin ilmansaasteet
Tupakointi oli toiseksi tärkein kuoleman aiheuttaja sekä vuonna 1990 että 2015. Lue lisää.
Julkaistu 23.5.2017

Lääketieteen arvolehti Lancet julkaisi samassa numerossaan valtaviin tietoaineistoihin perustuvat tutkimukset tupakoinnin ja ilmansaasteiden maailmanlaajuisista terveydellisistä vaikutuksista. Tutkimuksien teon mahdollisti mittava rahoitus Bill ja Melinda Gatesin ja Bloombergin säätiöiltä.

Kumpikin tutkimus kattoi ajanjakson 1990 – 2015. Tupakointitietoja saatiin yli 2800 lähteestä ja 195 maasta. Tietoa kerättiin tupakoinnin suhteesta 38 sairauden riskiin, kuolleisuuteen ja työkyvyttömyyteen. Mikropartikkeleiden ja otsonin pitoisuuksia mitattiin maailmanlaajuisesti satelliittien ja maamittausasemien avulla. Saasteiden määrä suhteutettiin tärkeimpien kuolleisuutta aiheuttavien sairauksien riskiin.

Tupakoinnin arvioitiin tappaneen vuonna 2015 kaikkiaan 6.4 miljoonaa ihmistä, joka oli 11.5 prosenttia kaikista kuolemantapauksista. Tupakointi oli toiseksi tärkein kuoleman aiheuttaja sekä vuonna 1990 että 2015. Myös työkyvyttömyyden aiheuttajana tupakointi oli toiseksi tärkein tekijä vuonna 2015.

Ilmansaasteiden arvioitiin tappaneen 4.2 miljoonaa ihmistä vuonna 2015. Pahimpien tappajien listalla ne olivat viidennellä sijalla. Työkyvyttömyyden aiheuttajina ilmansaasteet olivat kuudennella sijalla.

Maailmanlaajuisesti miehistä tupakoi 25 prosenttia ja naisista 5.4 prosenttia vuonna 2015. Vuoteen 1990 verrattuna sekä miesten että naisten tupakointi oli vähentynyt kolmanneksen. Vain hyvin harvassa maassa tupakointi oli yleistynyt.

Vuonna 2015 suomalaisista naisista tupakoi 15.5 ja miehistä 19.3 prosenttia. Kumpikin lukema oli muutaman prosenttiyksikön pienempi kuin vuona 1990. Norjan ja Tanskan tupakointilukemat olivat Suomen luokkaa. Ruotsissa vain 10.3 prosenttia miehistä tupakoi. Toisaalta Ruotsi oli ainoa maa, jossa naiset tupakoivat yleisemmin (11.4 prosenttia) kuin miehet. Huolestuttavaa oli, että naisten tupakointi oli erityisen yleistä monessa korkean elintason maassa Euroopassa.

Lue lisää:

Kommentoi »