Polven nivelrikko
Polven nivelrikko tarkoittaa kipua ja virheasentoja, jotka aiheutuvat nivelten rustopintojen vaurioitumisesta. Lue lisää polven nivelrikosta.

Polven nivelrikko on nivelen rustopinnan vaurioitumista ja häviämistä, joka edetessään aiheuttaa kipua ja jopa nivelen virheasentoja. Taustalla ovat yleensä ylipaino ja ikääntyminen.

Nivelrikko on iän myötä hyvin yleinen ja polvi on lonkan ohella yleisin paikka missä se vaivaa.

Lisätietoa polven nivelrikon yleisyydestä.

Suurin osa ihmisistä pärjää oireidensa kanssa kipulääkityksellä, mutta osalla päädytään keinonivelleikkauksiin.

Lue lisää polven nivelrikon oireista ja hoidosta.

Nivelrikon perimmäistä syytä ei tunneta. Nykykäsityksen mukaan pelkkä nivelruston passiivinen kuluminen ei aiheuta nivelrikkoa, vaan nivelruston hajoaminen kiihtyy korjaaviin mekanismeihin verrattuna. Vaurioitunut rusto ei kykene korjautumaan ennalleen, ja saattaa hävitä kokonaan nivelpinnalta.

Lähteet:

Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2009.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Polven nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.

Roberts PJ. ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim 2010.

Ruskoaho H. ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.

Stolt M. ym. (toim.). Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Tilvis R. ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi