Terve.fi

Yleistietoa polven nivelrikosta

Yleistietoa polven nivelrikosta
Polven nivelrikko on yleinen polvikipujen syy aikuisilla. Polven nivelrikko yleistyy iän myötä. Lue lisää polven nivelrikon yleisyydestä.
Julkaistu: 3.7.2006

Polven nivelrikon merkittäviä riskitekijöitä ovat ylipaino, ikä, polven tai nivelkierukan vammat ja nivelen kehityshäiriöt, polven virheasennot, perimä, naissukupuoli ja kuormitus. Lisäksi polvinivelrikon taustalla on mahdollisesti useita altistavia geenejä, joiden seurauksena nivelrusto voi olla alttiimpaa kulumiselle.

Polven nivelrikon seuranta

Polven nivelrikko on etenevä sairaus, joka vaatii säännöllistä seurantaa. Oireiden pahentuessa tai hoidon käydessä riittämättömäksi on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle. Liikuntaharjoitteiden noudattamisen seuranta olisi tärkeää toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Tekonivelleikkauksen jälkeen on käytävä säännöllisesti kontrollikäynneillä. Mikäli polven nivelrikko on hallinnassa, seurannalle ei ole tarvetta.

Polven nivelrikko periytyvyys

Polven nivelrikko on jossain määrin perinnöllinen.

Polven nivelrikon yleisyys

Polven nivelrikko on aikuisilla tavanomaisin syy polvikipuihin. Polven nivelrikkoa ei esiinny juuri lainkaan alle 45 -vuotiailla. Sen yleisyys on kuitenkin kasvanut erityisesti 55-64 -vuotiailla miehillä sekä 65-74 -vuotiailla naisilla. 75-84 -vuotiaista naisista noin kolmasosalla on polven nivelrikko, miehillä vastaava luku on noin 16 prosenttia.

Polven nivelrikon ennuste

Polven nivelrikko on etenevä ongelma. Painonhallinta ja hyvät reisilihasvoimat voivat kuitenkin rajoittaa taudin etenemistä. Mikäli sairaus kuitenkin etenee riittävän pitkälle, polven nivelpinnat tuhoutuvat ja polvinivel ei kestä pientäkään rasitusta. Ainoa toimintakykyä parantava hoito on tällöin polven tekonivelleikkaus. Noin 90-95 prosenttia potilaista parantuu hyvin heti leikkauksen jälkeen.

Lähteet:

Arokoski J ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2009.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Polven nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.

Roberts PJ ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim 2010.

Ruskoaho H ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.

Stolt M ym. (toim.). Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Tilvis R ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.

ICD-10:

M17 Polven nivelrikko

M17.0 Primaarinen polven nivelrikko

M17.1. Muu primaarinen polven nivelrikko

M17.2 Posttraumaattinen molempien polvien nivelrikko

M17.3 Muu posttraumaattinen polven nivelrikko

M17.4 Muu sekundaarinen molempien polvien nivelrikko

M17.5 Muu sekundaarinen polven nivelrikko

M17.9 Määrittämätön polvinivelrikko

Artikkelin sisältö on tarkastettu 25.2.2018.

1 kommentti