Terve.fi

Polven nivelrikon hoito

Polven nivelrikon hoito
Polven nivelrikon hoidossa käytetään ensihoitoa, lääkehoitoa, liikuntaharjoittelua sekä tuki- ja apuvälineitä. Lue lisää polven nivelrikon hoidosta.
Julkaistu: 15.4.2018

Polven nivelrikossa nivelen ärtyessä ja turvotessa ensihoitoja ovat kylmähoito, kohoasento ja rasituksen välttäminen. Tulehduskipulääkkeitä voi hyvin käyttää osana ensihoitoa.

Hoidon tavoitteena on lievittää kipua ja ylläpitää polven toimintakykyä. Lievästi kuluneen polven ensisijainen hoito on mahdollisen ylipainon vähentäminen sekä liikuntaharjoitukset. Liikuntaharjoittelu koostuu yleiskunnon kohennuksesta sekä polven liikkuvuutta ja lihasvoimaa parantavista harjoituksista. Harjoittelussa tulee välttää polvea erityisesti rasittavia harjoituksia kuten lenkkeilyä kovalla alustalla.

Tarpeen mukaan kipuun määrätään tulehduskipulääkkeitä tai parasetamolia hillitsemään kipua ja parantamaan toimintakykyä. Vähäisten sivuvaikutuksiensa vuoksi parasetamoli on sopivin lääke lievään kipuun. Teholtaan se vastannee tavallisimpia tulehduskipulääkkeitä. Lisätehoa tarvittaessa parasetamoliin voi myös yhdistää tulehduskipulääkkeen tai vaikeimmissa kiputiloissa opioideja lääkärin harkinnan mukaan. Paikallisesti voiteina käytettävät tulehduskipulääkkeet ovat myös yksi vaihtoehto.

Polvituen ja sisäsivuilta korotettujen tukipohjallisten käyttö saattaa vähentää kipua ja edistää toimintakykyä. Myös erilaisten apuvälineiden käyttö parantaa toimintakykyä ja vähentää polviniveleen kohdistuvaa kuormitusta. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi kävelykeppi, kyynärsauvat sekä pukeutumisen apuvälineet.

Polvinivelrikon pahenemisvaiheita on mahdollista hoitaa glukokortikoidiruiskeilla. Glukokortikoidit vaimentavat useimmissa tapauksissa tulehdukseen ja siitä aiheutuvaan kipuun liittyvien geenien ilmentymistä hilliten näin tulehdusta. Glukokortikoidihoidon vaikutus kestää 2-3 viikkoa.

Myös hyaluronaattiruiskeita voidaan kokeilla polvinivelrikon hoidossa. Hyaluronaattiruiskeen vaikutus kohdistuu ilmeisesti nivelen rusto- ja synoviasoluihin. Nämä solut tuottavat nivelessä hyaluronaania, joka toimii nivelnesteen voiteluaineena. Hyaluronaatin vaikutusmekanismi ei ole vielä täysin tunnettu.

Polven nivelrikkoa voidaan hoitaa myös kirurgisin toimenpitein. Osteotomiassa pyritään vaikuttamaan polvinivelen asentoon sahaamalla ja muovaamalla uudelleen sääriluun yläosa, jolloin painopiste siirtyy pois kuluneelta nivelpinnalta. Leikkaus ei sovellu muille kuin nuorille ja keski-ikäisille nivelrikkopotilaille, joilla on todettu yhden nivelpinnan kuluma. Atroskopia eli niveltähystysleikkaus, jossa niveltä tarkastellaan ja tarvittaessa puhdistetaan tähystyksessä ei nykykäsityksen mukaan ole vaikuttava polvinivelrikon hoitomuoto.

Mikäli polven nivelrikkokipu ei ole hallinnassa tai nivelrikko vaikuttaa olennaisesti potilaan toimintakykyyn, suoritetaan tekonivelleikkaus. Se on suurehko toimenpide, jossa polvinivelen tuhoutuneet nivelpinnat sahataan pois ja tilalle asetetaan metallinen proteesi. Tämä leikkaus on tyypillinen ortopedinen leikkaus, josta on hyvä toipumisaste. Tekonivel on kivuton, ja toiminnallinen tulos on yleensä hyvä. Nykyisin on käytössä ns. puoliproteesi, joka soveltuu yhden nivelpinnan kulumiin.

Lähteet:

Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2009.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Nivelrikko (artroosi), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Pohjolainen T. Tietoa potilaalle: Polven nivelrikko, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Polvi ja lonkkanivelrikko: Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.

Roberts PJ. ym. (toim.). Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim 2010.

Ruskoaho H. ym. (toim.). Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Kustannus Oy Duodecim 2014.

Stolt M. ym. (toim.). Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Tilvis R. ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Kommentoi »