Oikomishoidot tulevat kyseeseen purentaelinten eli hampaiston, leukaluiden ja ympäröivän lihaksiston poikkeavuuksien aiheuttamien virheiden hoitoon. Purentahäiriöt edustavat näiden poikkeavuuksien toista ääripäätä, mutta yhä useammin epämiellyttävimmiksi koetaan näiden poikkeavuuksien aiheuttamat muutokset ihmisen ulkonäössä. Useimmiten purentahäiriöt eivät ole ihmiselle haitallisia, mutta ne ovat oikea-aikaisella ja tehokkaalla hoidolla kuitenkin hoidettavissa.

Yleisimmät ongelmatapaukset koskevat hampaiden kehityksen häiriöitä, kuten asennon tai lukumäärän poikkeavuuksia, leukojen koon epäsuhtaisuutta tai onnettomuuksien jälkitilaa, jotka voivat aiheuttaa päänsärkyä ja syömisvaikeuksia. Oikomishoidot olisi hyvä aloittaa silloin kun leukojen luusto on vielä kasvuvaiheessa, jolloin niitä on helpompi ohjata haluttuun suuntaan. Aikuisillekin oikomishoidot sopivat, mutta heillä pelivaraa ei ole yhtä paljon lapsiin verrattuna ja heillä ongelmat korjataan herkemmin käyttämällä kirurgiaa.

Varsinaiset kojeet eli "hammasraudat" ovat joko hampaisiin kiinnitettäviä laitteita tai yöllä pidettäviä irtokojeita, jotka hammaslääkäri suunnittelee jokaiselle sitä tarvitsevalle yksilökohtaisesti. Tarkoituksena näillä kojeilla on ohjata hampaita oikeaan asentoon ja/tai vaikuttaa leukojen kasvuun. Oikomishoitojaksot ovat pitkiä ja vaativat kärsivällisyyttä sekä pitkää seuranta-aikaa ja monia hammaslääkärikäyntejä. Ne saattavat kestää pisimmillään jopa parikin vuotta.

Lähteet:

Oikomishoito, Suomen Hammaslääkäriliitto.

Purentaelimistön toimintahäiriöt, Käypä hoito, Kustannus Oy Duodecim, 2013.