Terve.fi

Millaiset purentavirheet tulee korjata?

Millaiset purentavirheet tulee korjata?
Purentavirheet voidaan jakaa toiminnallisiin ja esteettisiin. Purentavirhe ei kuitenkaan automaattisesti merkitse oikomishoidon välttämättömyyttä.
Julkaistu 11.12.2007

Oikomishoitoa vaativalla toiminnallisella purentavirheellä tarkoitetaan sellaista purentavirhettä, joka heikentää yksilön elämänlaatua esimerkiksi haittaamalla pureskelua, aiheuttamalla jatkuvaa päänsärkyä, kipua leukanivelissä, puremalihaksissa tai pehmytkudoksissa, tai leukojen väsymistä.

Esteettisestä purentavirheestä on kysymys silloin, kun purentavirhe ei aiheuta yksilölle toiminnallista haittaa vaan lähinnä hammasrivistöt eivät ole ideaalisen tasaiset.

Purentavirheitä korjaavaa oikomishoitoa tehdään sekä julkisella että yksityissektorilla.

Julkisella sektorilla tapahtuvan oikomishoidon edellytys on aina riittävä toiminnallista haittaa aiheuttava purentavirhe. Yksityissektorilla tapahtuvan oikomishoidon syynä voi olla joko toiminnallinen tai esteettinen purentavirhe.

Tärkeimmät syyt oikomishoidolle

Tärkeimmät toiminnalliset purentavirheet ovat avopurenta, ristipurennat, distaalipurenta ja hammaskaarten ahtaus.

Avopurennalla tarkoitetaan purentavirhettä, jossa hammaskaarien väliin jää vertikaalinen aukko purtaessa hampaat yhteen ja ainoastaan takahampaat ottavat yhteen. Tavallisesti avopurenta johtuu lapsuusiän pitkittyneestä tutin tai peukalon imemisestä.

Avopurenta voi aiheuttaa ruuan haukkaamis- ja leukanivelongelmia, ja vaikeuttaa puheen muodostusta. Avopurennan hoito lapsuusiässä on erittäin tärkeää, sillä aikuisiässä hoito vaatii lähes poikkeuksetta oikomishoidon lisäksi leukakirurgiaa.

Ristipurentaa esiintyy sivu- ja etualueilla. Ristipurenta johtuu ylä- ja alaleuan välisestä epäsuhdasta, minkä seurauksena osa yläleuan hampaista jää alaleuan sisäpuolelle väärälle puolelle, kun hampaat purraan yhteen.

Etualueen ristipurenta johtuu yleensä alaleuan liiallisesta kasvusta eteenpäin. Ristipurenta saattaa aiheuttaa aikuisiällä leukanivelten ja puremalihasten jännitystiloja, ja rajoittaa alaleuan liikkeitä.

Distaalipurennassa alaleuka on liian takana yläleukaan nähden. Tällöin alaetuhampaat saattavat purra suulakeen, minkä seurauksena suulaki kipeytyy ja etuhampaat kuluvat.

Sekä ristipurentojen että distaalipurennan korjaus on helpointa lapsuusiässä, jolloin voidaan vaikuttaa leukojen kasvuun.

Hammaskaarten ahtaus on tavallisin purentavirhe suomalaisilla. Se voi olla sekä esteettistä että toiminnallista. Hammaskaarten ahtautta aiheuttaa paitsi perimä myös liian varhaiset maitohampaiden poistot hampaiden reikiintymisten takia.

Miten purentavirheitä hoidetaan?

Hoitolinja valitaan aina purentavirheen ja yksilön mukaan perusteellisen tutkimuksen jälkeen.

Oikomishoidot kestävät yleensä muutaman vuoden. Hoitoaika jakaantuu aktiiviseen ja ylläpitohoitoaikaan, jolla pyritään varmistamaan saavutetun hoitotuloksen pysyvyys.

Oikomishoidossa käytettävät kojeet ovat joko irrotettavia tai kiinteitä. Koje valitaan purentavirheen mukaan.

Jos pelkällä oikomishoidolla ei saavuteta toivottua hoitotulosta, voidaan kasvun päätyttyä kirurgisesti siirtää joko ylä- tai alaleukaa tai molempia leukoja tasapainoisen purennan saavuttamiseksi.

Oikomishoidon onnistuminen edellyttää aina hyvää ko-operaatiota. Jos potilas on lapsi, tulee vanhempien huolehtia, että lapsi pitää kojetta säännöllisesti unohtamatta hyvää suuhygieniaa.

2 kommenttia