Aivohalvaus

Aivohalvaus on aivoverenkierron häiriö, jossa veren virtaus johonkin aivojen osaan estyy, seurauksenaan kudosvaurio.

Aivohalvauksen (aivohaveri) aiheuttaa joko aivoinfarkti (noin 85 %) tai aivovaltimon verenvuoto (noin 15 %). Verenvuodot jaetaan aivoverenvuotoihin, jossa veri vuotaa aivokudoksen sisälle ja lukinkalvonalaisiin verenvuotoihin (subaraknoidaalivuoto eli SAV).

Ohimeneväksi aivoverenkiertohäiriöksi (TIA-kohtaus) on kutsuttu tilaa, jossa aivohalvaukselle tyypilliset oireet kestävät yleensä alle tunnin, tavallisimmin 2–15 minuuttia.

Lähteet:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Aivoinfarkti ja TIA, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016.

Tietoa potilaalle: Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto), Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Aivovaltimoaneurysma ja subaraknoidaalivuoto (SAV), Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Aivoverenvuoto, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.