Terve.fi

Virtsatietulehdus oireet


Mitä ovat virtsatietulehduksen oireet? Lue tästä artikkelista taudinmäärityksestä.

Kystiitissä eli rakkotason tulehduksessa tyypillisiä oireita ovat tihentynyt virtsaamisen tarve ja kirvely virtsatessa. Jos oireina on kylki- ja/tai selkäkipua sekä kuumeilua ja virtsanäytteessä löytyy tulehduksen merkit, niin kyseessä on mahdollisesti munuaistason tulehdus. Tällöin voi esiintyä myös pahoinvointia ja yleiskunnon laskua. Vanhuksilla virtsatieinfektioon voivat viitata virtsankarkailu, virtsaumpi tai pelkkä sekavuuskin.

Lue lisäksi yleistietoa virtsatietulehduksesta.

Taudinmääritys perustuu tyypillisiin oireisiin ja tarvittaessa otettavaan virtsakokeeseen (liuskakoe ja/tai bakteeriviljely). Jos kyseessä on perusterve 18–65-vuotias nainen, jolla ei ole riskitekijöitä, voidaan lääkitys aloittaa pelkän oirekuvan perusteella. Muilla potilailla kystiittiä epäiltässä ja kaikilla potilailla pyelonefriittiä epäiltäessä diagnoosi perustuu oireiden ohella virtsan bakteeriviljelyyn.

Viljelyllä voidaan selvittää aiheuttajabakteeri ja sen herkkyys eri antibiooteille. Munuaistason infektiota epäiltäessä tutkitaan myös verikokeita (esimerkiksi CRP, PVK).

Tutustu virtsatietulehduksen hoitoon.

Lähteet:

Virtsatieinfektiot. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistys ry:n, Kliiniset mikrobiologit ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Urologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. www.kaypahoito.fi

Wuorela M, 2017. Virtsatieinfektiot, Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki

Lumio J, 2017. Virtsatietulehdus aikuisilla, virtsatieinfektio, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki

Julkaistu: 5.4.2018