Terve.fi

Yleistietoa suusyövästä

Yleistietoa suusyövästä
Suusyöpä on yleisempi miesten keskuudessa Usein suusyövän taustalla on runsas tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttö.
Teksti
Julkaistu: 3.3.2014

Suurimmassa osassa suusyöpätapauksia katsotaan taudinsyyn taustalla olevan runsas alkoholin ja/tai tupakkatuotteiden käyttö. Verrattaessa tupakoimattomiin henkilöihin tupakoijien riski sairastua suusyöpään on kuusinkertainen. Runsas alkoholinkäyttö lisää riskiä miltei saman verran, ja yhdessä tupakointi ja alkoholin runsas käyttö lisäävät riskin yli 15-kertaiseksi. Merkittävänä riskitekijänä pidetään myös ulkotyötä, jossa altistutaan mm. auringon ultraviolettisäteilylle. Myös runsaasti alkoholia sisältävien suuvesien (yli 25 %) pitkäaikainen käyttö lisää suusyöpäriskiä. Lisäksi erilaisilla suuontelon tulehduksellisilla tekijöillä, kuten suun kroonisella sieni-infektiolla ja papilloomavirusinfektiolla, on osoitettu olevan riskitekijänä merkitystä suusyövän kehittymiselle.

Ravitsemukselliset seikat, kuten runsas punaisen lihan syönti, voivat myös olla osatekijöinä suusyövän synnyssä.

Suusyövän seuranta

Suusyövän hoidon jälkeinen seuranta toteutetaan pääsääntöisesti toimenpiteen tehneen yksikön toimesta tai ohjeistamana. Kuvantamiskontrollit toteutetaan yleensä samaa menetelmää käyttäen, millä taudin toteamisen jälkeiset levinneisyysselvittelyt on toteutettu. Hoidon aiheuttamat muutokset toimenpide-/hoitoalueella ovat varsin radikaaleja. Näin mahdolliset viitteet taudin uusimisesta on todennettavissa aikaisemmin hoidon aiheuttamista muutoksista. Useimmiten seurannat toteutetaan 3-4 kuukauden välein, kontrolliväliä vähitellen pidentäen. Suusyöpäpotilaan kontrollit jatkuvat yleensä viiden vuoden ajan, mutta suun säännölliset tarkastukset ovat suositeltavia loppuelämän ajan.

Seurannan kannalta varsin merkittäviä tietoja ovat taudin toteamishetken tilanne, mitä sädehoitoja alueelle on annettu, millä menetelmällä mahdolliset toimenpiteet ja rekonstruktiot (ulkomuotoa ja toiminnallisuutta korjaavat toimenpiteet) on tehty ja milloin hoidot ja toimenpiteet on toteutettu.

Suusyövän periytyvyys

Yleisesti tunnettuja kliinisesti merkittäviä perinnöllisiä tekijöitä ei ole suusyöpään vielä osoitettu olevan.

Suusyövän yleisyys

Suomessa suusyövän esiintyvyys on yleisempää miehillä, tosin sen ilmaantuvuus on laskusuuntainen. Naisilla sen sijaan suusyöpä on viime vuosina jonkin verran yleistynyt. Syöpärekisterin tilastojen mukaan Suomessa todettiin vuosien 2011-2015 aikana miehillä 1949 uutta suun ja nielun syöpää, naisilla vastaava luku oli 1280. Näistä esimerkiksi huulisyöpä todettiin 252 miehellä ja 142 naisella.

Suusyövän ennuste

Mitä varhaisemmassa vaiheessa suusyöpä todetaan, sitä paremman ennusteen katsotaan olevan. Merkittävin ennusteeseen vaikuttava tekijä on imusolmukemetastaasien esiintyminen kasvaimen koon ohella. Parhaat ennusteet suusyövän osalta ovat huulisyövässä sekä posken limakalvon ja kovan suulaen syövissä.

Kasvaimen koko on varsin osuva suusyövän ennustetekijä. Pienen alle 2 senttimetrin kasvaimen (T1-luokka) viiden vuoden ennuste on 80–90 %, Luokan T2 (koko 2.1–4 cm) samainen ennuste on 50–70 % ja suurten kasvainten (luokat T3 ja T4) 20–40 %.

Mikäli syövän toteamisvaiheessa on todettavissa saman puoleinen imusolmukemetastaasi, putoaa ennuste noin puoleen jokaisessa T-ryhmässä metastasoimattomaan verraten, ja mikäli metastasointi on molemminpuolinen, ennuste putoaa neljännekseen.

Suusyövän uusiutumien ennuste vaihtelee varsin suuresti. Paikallisen uusiutuman ja etäpesäkkeiden ilmaannuttua operatiivisella hoidolla päästään vain harvoin täysin kuratiiviseen lopputulokseen.

Lähteet:

Grenman R. Tietoa potilaalle: Suusyöpä (kielisyöpä, huulisyöpä ja suuontelon syöpä), Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2015.

Joensuu H. ym. (toim.). Syöpätaudit. Kustannus Oy Duodecim 2013.

Mäkinen M. ym. (toim.). Patologia. Kustannus Oy Duodecim 2012.

Suomen Syöpärekisteri (2018). Tilastot.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Suusyöpä: Käypä hoito-suositus. Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012.

Syrjänen S. ym. Suusyöpä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2007;123(5):589–90. Kustannus Oy Duodecim 2007.

Tilvis R. ym. (toim.). Geriatria. Kustannus Oy Duodecim 2016.

ICD-10:

C00 Huulisyöpä

C00.6 Suupielen syöpä

C00.9 Määrittämätön pahanlaatuinen huulikasvain

C04 Suunpohjan syöpä

C04.9 Määrittämätön suunpohjan syöpä

C05 Suulaen syöpä

C05.9 Määrittämätön suulaen syöpä

C06 Suuontelon muun tai määrittämättömän osan syöpä

C06.9 Määrittämätön suusyöpä

Kommentoi »