Terve.fi

Pohjoismainen selvitys: Ammattien syöpävaarat vaihtelevat suuresti

Eri ammattien välillä on suuria eroja syöpävaarassa. Pohjoismainen tutkimus vahvistaa, että tupakka, asbesti ja alkoholi ja varsinkin näiden esiintyminen yhdessä on syöpävaarallisin yhdistelmä. Lue lisää.

Eri ammattien välillä on suuria eroja syöpävaarassa. Pohjoismainen tutkimus vahvistaa, että tupakka, asbesti ja alkoholi ja varsinkin näiden esiintyminen yhdessä on syöpävaarallisin yhdistelmä. Syöpiä on erityisen paljon miestarjoilijoilla. Valtava tutkimus tuo aivan uutta tietoa erityisesti ammatillisten altistumisten vaikutuksista harvinaisimpiin syöpätauteihin.

Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja, professori Eero Pukkala on johtanut pohjoismaista ryhmää, joka keräsi 15 miljoonan ihmisen tiedot ammateittain. Tästä joukosta löytyi 2,8 miljoonaa syöpää. Työtiedot kerättiin väestölaskennoista 1960-luvulta 1990-luvulle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Seuranta ulottuu vuoteen 2005. Tiedot julkaistaan kesäkuussa ilmestyvässä Acta Oncologica -lehdessä.

Joissakin syövissä ammattien välinen vaihtelu on suurta. Miesten syövissä asbestialtistukseen liittyvä mesoteliooma on 20 kertaa yleisempää putkimiehillä kuin maanviljelijöillä. Puutyöntekijöiden vaara sairastua harvinaiseen nenäsyöpään on selvästi suurempi kuin muilla. Auringon ultraviolettisäteilylle altistuvat kalastajat saavat aika usein huulisyövän, joka on harvinainen syöpä sisätöitä tekevien, esimerkiksi lääkäreiden, keskuudessa.

Miestarjoilijan riski muita suurempi

Pohjoismaisittain suurimmat syöpävaarat miehillä löytyvät tarjoilijoilta. Miestarjoilijat pitivät kärkipaikkaa seitsemässä syöpätyypissä, jotka ovat kurkunpää-, suu-, maksa-, kieli-, keuhko-, virtsarakko- ja peräsuolisyöpä. Maanviljelijät puolestaan sairastuvat vähiten esimerkiksi keuhko-, maksa-, suu- ja kielisyöpiin.

Naisilla keuhkosyöpä on kuutisen kertaa yleisempi koneenkäyttäjillä kuin maanviljelijöillä. Kemian teollisuudessa työskentelevät naiset sairastuvat muita herkemmin kielisyöpiin ja emätinsyöpiin. Graafisella alalla sekä miehillä ja naisilla on kohonnut riski sairastua melanoomiin ja muihinkin ihosyöpiin, samoin rintasyöpiin.

Acta Oncologica lehden pääkirjoituksessa ehdotetaan tulevaisuuden tutkimuskohteiksi vahvoja havaintoja, joille ei ole valmista selitystä. Tällainen löytö on esimerkiksi toimittajien ja autonkuljettajien kohonnut vaara sairastua penissyöpään ja naismaanviljelijöiden muita yleisemmät kilpirauhasen syövät.

Virtsarakon syöpää on perinteisesti pidetty tautina, joka johtuu todennäköisimmin työympäristön altisteista. Vaara oli suurin tarjoilijoilla ja tupakkateollisuuden työntekijöillä, mutta se oli selvästi kohonnut myös esimerkiksi nuohoojilla ja kampaajilla, kertoo professori Eero Pukkala.

Nuohoojat altistuvat työssään mm. polysyklisille aromaattisille hiilivedyille eli PAH – yhdisteille, jotka ovat syöpävaarallisten aineiden listalla.

Maanviljelijöillä pienin vaara, myös papit pärjäävät

- Pienimmän syöpävaaran ammatteja ovat maanviljelijä, puutarhuri, kalastaja ja metsuri. Myös papit, diakonit ja diakonissat, opettajat ja lääkärit ovat alhaisen syöpäriskin ammatteja.

- Ammateissa, joissa on hyväksyttävämpää tupakoida ja nauttia alkoholia, on kohonnut vaara sairastua syöpään. Tarjoilijan on helpompi tupakoida kuin papin tai opettajan. Jos työpaikkana on ravintola, on helpompi nauttia alkoholia kuin jos työpaikkana on kirkko tai luokkahuone, professori Eero Pukkala ottaa esimerkiksi.

- Maksasyövän vaarallisimpien ammattien listan kärjessä ovat tarjoilijat, kokit, juomateollisuuden työntekijät, toimittajat ja merimiehet. Tämä viittaa runsaaseen alkoholinkulutukseen.

- Keuhkosyövän vaara on suurin tarjoilijoilla, joiden työympäristöä ei onnistuttu saamaan savuttomaksi ennen kuin 2000-luvulla. Myös tupakkateollisuuden työntekijöillä on ollut suuri keuhkosyövän vaara, nähtävästi johtuen siitä, että teollisuudessa jaettiin työsuhteen mukana ilmaisia savukkeita työntekijöille.

- Vuorotyön merkitystä voi olla havaitsevinaan harvinaisessa miesten rintasyövässä. Suurimmassa vaarassa ovat toimittajat ja muihinkin suurimman sairastuvuuden ammatteihin sisältyy usein yötyö. Yötyöhön lisättiin hiljattain kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) todennäköisesti syöpäriskiä lisäävien työolosuhteiden listalle.

- Naisilla fyysisesti raskaat ammatit suojaavat hieman rintasyövältä. Naisten rintasyövän vaara on korkein hammaslääkäreillä ja muissa pitkää koulutusta vaativissa ammateissa, Pukkala kertoo.

- Suomen osa-aineistossa korkeimman syöpäriskin ammatteja ovat kaivosmies ja merimies. Sekä elämäntapaan liittyvät tekijät että työpaikan altisteet voivat selittää riskiä. Kaivoksissa altistutaan mm. kivipölylle. Oli myös syöpiä, joiden yhteys ammattiin ei näytä olevan tärkeä. Esimerkiksi suolistosyöpien ja aivokasvainten ilmaantuvuus vaihteli vain vähän eri ammattien välillä. Aineiston yleisin syöpä oli eturauhasen syöpä, joita todettiin noin 340 000. Ammattiin liittyvillä tekijöillä ei näyttäisi olevan vaikutusta eturauhasen syövän ilmaantuvuuteen. Pohjoismaat ovat korkean elintason maita, ja niitä pidetään yleensä tasa-arvoisina yhteiskuntina.

- Tämän aineiston pohjalta voi kuitenkin päätellä, että tiettyihin syöpiin sairastumisella on edelleen hyvin voimakas yhteys henkilön yhteiskunnalliseen asemaan, Eero Pukkala toteaa.

Aina ei sosiaalinen asema suojaa: esimerkiksi sisätöistä aurinkoon kirmaava opettaja tai itsensä toistuvasti etelänmatkoilla polttava lääkäri saa muita useammin ihomelanooman.

Lue lisää syöpäsairauksista:

Julkaistu: 2.6.2009
Kommentoi »